Foto: Oleg Laptev

EU-domstolen: Ophavsretsdirektivet er foreneligt med ytringsfriheden 

maj 11, 2022 | Analyse

11. maj 2022

Online-platformenes ansvar for at forhindre ulovligt indhold er netop blevet understreget af EU-domstolen. Her afvises klager over, at ophavsretsdirektivet hindrer grundlæggende rettigheder som ytringsfriheden. 

Online-platformenes ansvar for at fjerne og hindre ulovligt indhold i at blive distribueret, blev fastlagt i EU’s regler for ophavsret (Ophavsretsdirektivet 2019). Direktivet sikrer regler for en balance mellem beskyttelse af ophavsret og ytringsfrihed, som nyligt er blevet testet i sag for EU-domstolen. Domstolen afviste her klager over direktivet, hvilket understreger, at reglerne om at hindre rettighedsbeskyttet indhold i ophavsretsdirektivet er forenelige med grundlæggende rettigheder, herunder særligt ytringsfriheden. 

Dom fastslår online-platformenes aktive rolle

Selvom reglerne i ophavsretsdirektivet indebærer en (mindre) risiko for ”overblokering”, er det tilsvarende en vigtig grundrettighed at sikre, at ejendomsretten til film, musik og andet indhold, kan håndhæves. Ellers er ophavsrettigheder ikke noget værd. Dommen bidrager dermed til at fastslå den aktive rolle, der nu forpligtiger online-platformene til aktivt at sikre ejendomsretten. I den ideelle verden ville kun ulovligt indhold blive ramt af håndhævelsesværktøjer, men på internettet sker distribution i massivt omfang og i en sådan hast, at det scenarie ikke er en realitet.

RettighedsAlliancen hilser det velkommen, at dommen fastholder, at vi som samfund tør tage skridt til at forhindre massiv ulovlig distribution af indhold. Samtidig må vi gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at værktøjerne rammer rigtigt. Dette er kun muligt gennem en aktiv indsats fra dem, der har platformene. RettighedsAlliancen kæmper for at sikre, at online-aktører bidrager aktivt til at beskytte indhold mod ulovlig distribution på platformene, og samtidig også sikrer, at lovligt indhold ikke rammes. 

Derfor er det vigtigt, at EU-domstolen nu har fastslået at direktivet er foreneligt med andre grundlæggende rettigheder og at det gode samarbejde med onlineplatformene om at efterleve direktivet kan fortsætte.