Foto: Guillaume Perigois

EU-Kommissionen har offentliggjort to omfattende forslag, der skærper krav til digitale platforme

dec 17, 2020 | Analyse

17. december 2020

Tirsdag offentliggjorde EU-Kommissionen to omfattende forslag til forordninger, Digital Services Act og Digital Markets Act. Forslagene skal dels sikre konkurrencen mellem online platforme og dels beskytte brugerne og de lovlige tjenester mod ulovlige tjenester og uønsket eller ulovligt indhold.

RettighedsAlliancens direktør hilser det velkomment, at online delings platforme som YouTube og Facebook ikke kan vende det blinde øje til, at ulovligt indhold deles på deres platforme:

”Det er et meget vigtigt signal at sende til de digitale platforme, at de bliver nødt til at tage del i ansvaret for det indhold, de har liggende tilgængeligt. Samtidig er det dog centralt, at der ikke lempes i forhold nedtagninger og sikring mod upload af ulovligt indhold, hvor adgangen til effektive værktøjer er centralt for RettighedsAlliancens medlemmer,” forklarer hun.

I forordningerne lægger EU-Kommissionen op til, at der planlægges specifikke regler for de for ”meget store” platforme. Det vil bl.a. blive en mulighed at udstikke bøder til de platforme, der når ud til mere end 10 procent af de 450 millioner forbrugere i Europa, og som ikke bestræber sig på at fjerne ulovligt indhold. Bøden kan dermed ikke gives for at lægge platform til ulovligt indhold, men for ikke at holde øje og reagere på det. 

Ansvaret kommer ikke alene til at ramme sociale platforme, men også online markedspladser som f.eks. Amazon, der ikke må misbruge deres plads som gatekeeper.

To punkter i Digital Services Act er af særlige interesse for RettighedsAlliancens medlemmer og afspejler det arbejde, RettighedsAlliancen har gjort over for de danske myndigheder:

’KYBC’ (Know Your Business Customer): Der indføres et krav om, at platformene skal kende og verificere deres brugere. Dette krav gælder for så vidt allerede i dag, men er i forordningen en detaljeret forpligtigelse, der er ledsaget sanktioner, hvis den ikke efterleves. KYBC-kravet er vigtigt for at bekæmpe ulovlige tjenester, og er allerede i dag praksis hos danske DK Hostmaster, der verificerer brugere af .dk domænenavne ved hjælp af NEM-ID. RettighedsAlliancen har derfor både i dansk og europæisk sammenhæng henvist til DK Hostmaster som forgangsmodel for KYBC. Hvis kravet om at indhente og verificere brugeroplysninger ikke efterleves, kan de ”meget store” platforme pålægges bøder. Baseret på erfaringer fra Danmark gør dette krav det muligt at gribe mere effektivt ind over for udbydere af ulovligt indhold og givetvis kan kravet i et vist omfang forhindre, at det overhovedet bliver gjort tilgængeligt på platformene.

– ’Trusted notifiers’: Lægger op til at lovfæste brugen af såkaldte trusted notifiers, der har særlige kompetencer og ekspertise i at identificere ulovligt indhold på platformene. Platformene skal give prioritet til anmeldelser fra trusted notifiers eksempelvis om ulovligt indhold. Særligt gælder for de ”meget store” platforme, at de skal samarbejde med trusted notifiers-organisationer, eksempelvis gennem Code of Conduct-aftaler, og at de skal afholde træningsforløb i brug af deres værktøjer til at fjerne ulovligt indhold for disse notifiers. Allerede i dag indgår brug af trusted notifiers i meddelelser fra Kommissionen, men det bliver nu en bindende forpligtigelse. Det er et ønske fra RettighedsAlliancen at få en myndighedsanerkendt rolle som trusted notifier i overensstemmelse med den danske regerings vækstinitiativer og anbefalinger. Derfor er Kommissionens forslag også en opbakning Danmarks tilgang til at bekæmpe ulovligt indhold.

EU-Kommissionen lægger op til, at både Digital Services Act og Digital Markets Act bliver forordninger og ikke direktiver, hvilket betyder, at der bliver tale om bindende lov, der vil gælde i alle EU-lande. Dog skal forslagene til forordningerne først behandles i både EU-Parlamentet og af medlemslandende, inden det træder i kraft.

 Læs mere om Digital Services Act her.

Læs mere om Digital Markets Act her.