Foto: Markus Spiske

EU sætter ind mod ulovligt digitalt indhold

sep 29, 2017 | Publikationer

29. september 2017
EU-Kommissionen har i går præsenteret nogle retningslinjer og principper for online platforme, hvor det understreges, at fokus på samarbejder mellem private og myndigheder er nøglen til en effektiv indsats mod digitale kriminelle, fx i forhold til terrorisme og hadsider. Herhjemme er vi foregangsland for samarbejder brancher imellem om at dæmme op for pengestrømme og trafik til IP-kriminelle websteder. ’Den Danske Model’, som vores samarbejder bliver kaldt hos EU, Europol og andre, der interesserer sig for området, er kendt som et foregangseksempel på, at virksomheder involverer sig i håndhævelse.

I kontrast til det står myndighedernes indsats over for digital kriminalitet. Politi og anklagemyndighed står i dag magtesløse over for digitale kriminelle, der tjener store penge på at stjæle dansk ejendom og skabe utryghed for danske forbrugere. Film, tv, bøger, musik og andet bruges af kriminelle som lokkemad for at trække brugere og trafik til sig, for derefter at foretage andre former for kriminalitet. Det kan være kortsvindel, kollektive angreb på virksomheder osv. IP-kriminelle er typisk forbundne med andre kriminalitetsformer, og den digitale kriminalitet er i vækst.

Den digitale kriminalitet er en kæmpe udfordring, som kræver en fælles indsats fra myndigheder og private. Udfordringerne hverken kan eller skal løses af det private alene. Der er behov for en fokuseret indsats fra myndighedernes side, en indsats hvor man samler kræfterne og kompetencerne og sætter samfundet i stand til at håndtere digital kriminalitet. Det er derfor, vi i RettighedsAlliancen arbejder for, at der nedsættes en taskforce, der er fokuseret på at håndtere denne form for kriminalitet.

Læs EU-Kommissionens nyhed og pressemeddelelse her.

Rapport om forfalskning og piratkopiering i EU

I juni i år udgav Europol og EUIPO en situationsrapport om forfalskning og piratkopiering i EU, hvor det understreges, at udviklingen i IP-kriminalitet er bekymrende, og det bekræftes, at IPR-krænkelser er en vigtig indtægtskilde for organiserede kriminelle grupper.

Her er et uddrag af rapporten:

Milde straffe gør IPR-kriminalitet attraktiv for kriminelle, og med udsigten til, at lovovertræderen kun får en yderst lav straf, er retsforfølgning af sådanne sager ikke særlig interessant for visse myndigheder i en del medlemslande. 

Terrorisme, internetkriminalitet, indsmugling af migranter, narkotikahandel og andre former for kriminel aktivitet er alle rykket helt op i toppen af de globale håndhævelsesmyndigheders dagsorden, mens IPR- kriminalitet har fået lavere prioritet. Denne opdatering afslører, hvordan IPR-kriminalitet fortsat udgør en af de mest lukrative aktiviteter, og at den stadig er tæt forbundet med andre kriminelle aktiviteter.

Læs resumé af rapporten på dansk her.

Hele rapporten kan læses her.