Foto: Mark König

EUIPO: Handel med kopier har vidtrækkende økonomiske og menneskelige konsekvenser

jun 10, 2020 | Analyse, Publikationer

10. juni 2020

I anledning af World Anti-Counterfeiting Day har EUIPO udgivet en rapport om køb og salg af kopivarer i EU i første halvdel af 2020, der bl.a. klarlægger, hvordan det ulovlige marked for kopivarer direkte understøtter alt fra narkotikahandel til hvidvask.

”Det skader jo ikke nogen”, er et velkendt statement i konfrontationen med køb af ulovlige kopivarer, men ifølge EUIPOS seneste rapport om IP-kriminalitet har det alvorlige og langt mere vidtrækkende konsekvenser – både menneskelige og økonomiske – end de fleste formoder, når der er tale om kriminalitet på internettet.

Rapporten viser i al sin tydelighed, at online kriminalitet ikke er en victimless crime. Offeret er hele det europæiske samfund, der både mister arbejdspladser og mere end 100 milliarder i indtægter – indtægter, der i stedet går til kriminelle bagmænd og understøtter grov kriminalitet.

Hvidvask, narkotika- og menneskehandel er blot nogle af de alvorlige typer kriminalitet, penge fra handel med ulovlige kopivarer kan spores tilbage til. Dermed punkteres antagelsen om den offerløse kriminalitet, og i stedet fastslås vigtigheden af effektiv bekæmpelse af de ulovlige tjenester, der understøtter handlen med både fysiske og digitale produkter online. 

Designkopier udgør også en risiko

I Danmark ser RettighedsAlliancen ligeledes en omfattende handel med ulovlige kopivarer af dansk design, der foruden at koste danske arbejdspladser også kan udgøre en direkte sundheds- og miljømæssig risiko, idet kopivarer ikke gennemgår de samme strenge tests som originale varer, der sikrer, at de er produceret under ordentlige forhold og ikke er farlige at anvende.

I 2019 førte IP-Taskforcen i SØIK således flere sager mod ulovlige tjenester for handel med designkopier på foranledning af RettighedsAlliancens politianmeldelser. RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, understreger dog, at der trods den danske indsats er behov for øget samarbejde på tværs af grænserne:

”I en dansk sammenhæng er vi i RettighedsAlliancen meget bevidste om de konsekvenser, der er ved handel med kopivarer, og derfor monitorerer vi online for at hindre ulovlige handler, ligesom vi kontinuerligt arbejder på at uddanne og oplyse forbrugerne omkring konsekvenserne – både de personlige og de samfundsmæssige – men der er behov for et øget internationalt samarbejde på alle niveauer, da en stor del af kriminaliteten er grænseoverskridende,” forklarer hun.

De danske indsatser tæller bl.a. undervisningsprojektet NudgeIP, designflyeren ”Hvorfor originaler”, oplysningskampagnen Os Der Elsker Film og Share With Care-samarbejdet mellem RettighedsAlliancen, Kulturministeriet og Teleindustrien.

Læs hele rapporten “The Status Report on IPR Infringement 2020” her.