Foto: Brandi Redd

Europaborgere og ophavsretten

apr 4, 2017 | Analyse, Publikationer

4. april 2017
En ny EUIPO-rapport viser, at 97 % af de adspurgte, uanset alder og køn, er enige om vigtigheden af, at ideudviklere, kreative og udførende kunstnere kan beskytte deres rettigheder og bliver betalt ordentligt for deres arbejde.

Indsigten i europæerens holdning til, viden om og daglige færden i forbindelse med ophavsret på internettet bliver stadigt vigtigere i takt med at innovation og kreativitet kommer mere og mere i fokus i den økonomiske politik.

Den brede forståelse af, at innovationens og kreativitetens værdi som økonomisk motor i Europa bygger på IP rettigheder, styrkes hele tiden, parallelt med indsigten i, hvor omfattende og normalt det er for den almindelige borger i EU, at krænke netop disse IP rettigheder. Vi saver dagligt, os almindelge mennesker, den gren over vi sidder på. Ikke af ond vilje, men af manglende viden og indsigt fra brugerenes side og grundet en usynlig regeringsførelse, der resulterer i et samfund, der forholder sig passiv og tavst til de enorme ulovlige aktiviteter.

EU undersøgelsen dækker borgere i hele EU i alderen fra 15 år og op, og er baseret på mere en 26.000 interviews.

97 procent af de adspurgte, uanset alder og køn, var enige om vigtigheden af, at ideudviklere, kreative og udførende kunstnere kan beskytte deres rettigheder og bliver betalt ordentligt for deres arbejde.

Mere end 70 procent mener ikke der er noget der kan retfærdiggøre en krænkelse af en kunsternes rettigheder, mens 78 procent mener, at det bruge kopivarer ødelægger virksomhedernes forretningsgrundlag og resulterer i mistede arbejdspladser.

Det er en klar holdning blandt de unge, ca. 83 procent, til at foretrække lovlige produkter og tjenester, hvis det findes lovligt. En voksende gruppe blandt ungemålgruppen, svarende til ca. 27 procent, siger de har betalt for adgang til lovlige tjenester, hvilket er 7 procent højere end I 2013. 41 procent af de unge køber også fra lovlige kanaler, hvilket er en stigning på 8 procent.

Men, som vi også så af 2013 undersøgelsen, så handler mennesker ikke altid i overensstemmelse med de holdninger de udtrykker.

De unge mellem 15-24 ser ud til I vireligheden at være mindre bekymrede for at bruge ulovlige produkter og købe kopier, fordi de lokkes af de lave priser på kopiprodukterne, konkludere de i rapporten.

Det er i overensstemmelse med, hvad vi i RettighedsAlliancen oplever, nemlig en positiv udvikling i holdning – men at holdning, moral og lovlige tjenester ikke alene kan flytte adfærd. Og slet ikke når der lokkes med lækre gratis tjenester eller billige produkter, som man tilsyneladende helt uproblematisk kan benytte sig af, uden at blive konfronteret med hverken løftede pegefingre fra samfund, eller med anden konfrontation af, det er forkert. Det er derfor det er så vigtigt, at få en langt stærkere synlig tilstedeværekse på nettet, med meget klare budskaber om konsekvenser – med samfundet som afsender.

Du kan læse mere – herunder hele rapporten – her.