Foto: Kimberly Farmer

Fængselsdom for igen at kopiere lærebøger

sep 8, 2017 | Retssager

8. september 2017

Retten i Odense dømte i dag en kopibagmand, nemlig indehaveren af kopieringsforretningen Mr. Copy i Odense, for ulovligt at have kopieret og solgt lærebøger. Dommen lød på 4 måneders ubetinget fængsel. Herudover blev han dømt til at betale et større erstatningskrav til rettighedshaverne.

Den dømte, en 37-årig mand fra Odense, blev tilbage i 2013 straffet med 6 måneders fængsel – stadfæstet i Østre Landsret i 2014 – også for ulovlig kopiering, men han fortsatte altså sine ulovlige aktiviteter.

Da vi i RettighedsAlliancen efter byretsdommen i 2013 kunne konstatere, at det stadig var muligt at bestille og købe kopier af lærebøger fra forretningen i Odense, anmeldte vi sagen igen den 22. august 2013, og der skulle altså gå fire år, før retten fandt en afgørelse.

Ulovlighederne foregik således, at studerende kunne medbringe en bog til forretningen og få den kopieret i flere eksemplarer, eller man kunne købe en kopi af en bog, som forretningen lavede på baggrund af et allerede eksisterende eksemplar.

Indehaveren var tiltalt for i perioden april til november 2013 at have solgt 198 ophavsretsbeskyttede bøger. Herudover var han i besiddelse af yderligere 117 endnu ikke solgte ophavsretsbeskyttede værker. Retten i Odense tillagde det en skærpende omstændighed, at den tiltalte havde fortsat den ulovlige kopiering efter byretsdommen i 2013.

Det vides endnu ikke, om manden vil anke dommen til landsretten.

Dommen falder i forlængelse af dommen over tjenesten LendStudy i juni i år – også en sag om ulovligt salg af digitale kopier af lærebøger – hvor de tiltalte også blev idømt fængselsstraf. Ulovlig distribution af lærebøger ser vi som en voksende udfordring, ikke mindst fordi der er mange penge at tjene på IP-kriminalitet, men også fordi opdagelsesrisikoen er lav og straffene beskedne. Og det er ikke effektivt, når en bagmand ufortrødent kan fortsætte sine ulovlige aktiviteter, selv efter at en domstol har dømt ham. I RettighedsAlliancen arbejder vi derfor for at give politiet muligheder for at udvikle og udvide deres værktøjer i forhold til krænkelse af ophavsretten.

I august lancerede RettighedsAlliancen i et samarbejde med bl.a. forfattere, forlag og boghandlere kampagnen ’Os Der Elsker Viden’ – en kampagne, hvis formål er at fortælle, hvad der er lovligt og ulovligt, når det kommer til at kopiere læremidler, samt at guide til lovlig brug af studiebøger og oplyse, hvilke konsekvenser det har for studerende og os alle, når nogle vælger at kopiere ulovligt frem for at bruge læremidlerne lovligt.