Foto: freestocks org

Flere enheder giver et større lovligt kulturforbrug

jan 8, 2014 | Kampagner, Publikationer

8. januar 2014

(Graf: Kurverne viser en tendens til en sammenhæng mellem antallet af enheder og kulturforbruget)

Som et element i Den Digitale Kulturtest har vi undersøgt sammenhængen mellem antallet af enheder, som respondenterne ejer (computere, smartphones og tablets), og deres vurdering af, hvor stor en andel af deres kulturforbrug der er lovligt. Den Digitale Kulturtest indgår i den fælles oplysningsindsats Share With Care, som RettighedsAlliancen, Kulturministeriet, Teleindustrien og DI ITEK står bag.

Her er tendensen tydelig: Jo flere enheder respondenterne ejer, jo større vurderer de den lovlige andel af deres eget kulturforbrug.

Grafen viser desuden en anden tendens. Mange respondenter har et fordrejet billede af andres kulturforbrug. De vurderer, at andre bruger ulovlige tjenester mere, end de selv gør. Det kan have den effekt, at respondenterne oplever, at de har et frirum til selv at handle mere ulovligt. Af denne grund er det vigtigt at fortælle om alle de mange kulturforbrugere, der fortrinsvis er lovlige.

Antallet af enheder hænger tilsyneladende også sammen med forbrugernes viden om ophavsret.

En forklaring på tendenserne kunne være, at forbrugere med flere enheder generelt er mere digitalt kompetente. Derfor har de et større kendskab til lovgivningen på området, og de kender de lovlige muligheder for kulturforbrug bedre.

Læs mere på Share With Care