Foto: Freestocks Org

Fogedforretning sætter stopper for ulovligt salg af lydbøger

maj 7, 2012 | Retssager

7. maj 2012

RettighedsAlliancen har lagt sag an mod en mand, som solgte ulovlige kopier af lydbøger på Den Blå Avis’ hjemmeside. Her havde manden en fast annonce, hvor han udbød omkring 1.500 lydbøger for 25 kroner stykket. Antallet af lydbøger – og den lave pris – gav mistanke om, at manden solgte ulovlige digitale kopier af værkerne. Forlæggerforeningen er tilfreds med, at der nu er blevet sat en stopper for salget.

”Markedet for dansksproget litteratur er med sin begrænsede størrelse meget sårbart i forhold til denne type ulovlige aktiviteter. Det er afgørende, at indtægterne fra salg af litteratur går til dem, der har skabt og investeret i de originale værker for så indgår de i det kredsløb der sikrer, at der bliver udgivet ny litteratur. Det sker ikke, når ulovlige kopier bliver solgt ulovligt, som det har været tilfældet i denne sag.” siger Christine Bødtcher-Hansen, direktør for Forlæggerforeningen.

I januar indgav RettighedsAlliancen en forbuds- og bevissikringsbegæring til Retten i Herning, og den 15. marts var fogeden på mandens bopæl og kunne konstatere, at der på mandens computer og eksterne harddisk lå et sted mellem 1.365 og 2.048 lydbøger.

”Lydbogen har de senere år haft en stigende popularitet, og digitale lydbøger kan fås på flere forskellige digitale platforme. Ved at sætte en stopper for salg af ulovlige kopier, er vi med til at passe på den udvikling, som forlagene er i gang med at investere i” siger Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen.

På baggrund af bevismaterialet har RettighedsAlliancen nu startet en civil sag med det formål at få erstatning for det ulovlige salg af lydbøger.

For yderligere information kontakt

Christine Bødtcher-Hansen, direktør for Forlæggerforeningen. www.danskeforlag.dk I cbh@danskeforlag.dk I + 45 33 15 66 88 / +45 20 74 05 92. Børsen, 1217 København K

Maria Fredenslund, talsmand og leder af RettighedsAlliancen. www.rettighedsalliancen.dk I maria@rettighedsalliancen.dk I + 45 32 71 20 62 / + 45 21 64 74 48. Højbro Plads 10, 1200 København K

RettighedsAlliancen arbejder for en bæredygtig forretning for professionelle kulturbærere, og for at sikre et varieret kunst- og kulturliv i fremtiden.

RettighedsAlliancen er en sammenslutning af aktører inden for film-, musik-, tekst-, litteratur- og designbranchen og repræsenterer mere end 52.000 danske rettighedshavere. Medlemmerne er IFPI Danmark, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID), KODA, NCB, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund, Danske Skønlitterære Forfattere, Forlæggerforeningen og Louis Poulsen Lighting A/S.