Foto: Sam Albury

Global fokus på ulovlig kopiering

jun 6, 2018 | Publikationer

6. juni 2018

Den 6. juni markeres Verdens Anti-Piratkopieringsdag. Anledningen bruges til at sætte fokus på det omsiggribende problem, hvor salg af ulovlige kopivarer alene i Danmark resulterer i 8,6 mia. kr. i tabt salg for virksomhederne og 5000 tabte arbejdspladser.

”Piratkopiering er i mine øjne tyveri og et angreb på dygtige, innovative virksomheder i Danmark,” udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen i dag, på Verdens Anti-Piratkopieringsdag.   Ulovlig handel med kopivarer medfører ikke bare massive økonomiske tab, der på EU-plan vurderes at udgøre 435.000 tabte arbejdspladser og tabt salg for 439,6 mia. kr., men betyder også at forbrugerne udsættes for sundhedsrisiko, får dårlig kvalitet og støtter organiseret kriminalitet.

Håndhævelse er vigtig ”Det er her afgørende, at danske virksomheder beskytter deres ideer med fx varemærker, design eller patenter. Først derefter er det muligt at håndhæve og sanktionere eventuelle brud på disse rettigheder,” fortsætter Brian Mikkelsen om vigtigheden af effektiv håndhævelse af immaterielle rettigheder.

I dag lanceres også en ny EU-rapport, der er i tråd med RettighedsAlliancens erfaring med at oplysning og interventioner i den ulovlige brugeradfærd, der guider til lovlige tjenester, spiller en afgørende rolle for brugernes adfærd på nettet. Den nye rapport peger også på lavere priser og nem tilgængelighed for brugerne, som forklaring på det voksende ulovligmarked. Dertil giver udsigten til milde straffe og højt investeringsafkast de kriminelle bagmænd incitament til at fortsætte deres lukrative løbebaner inden for salg af kopivarer.    

Finansierer terror ”Som forbrugere skal vi lade helt være med at købe kopivarer. De er ofte af dårlig kvalitet, og du risikerer dit og din families helbred. Samtidig risikerer du at støtte kriminelle organisationer, som også handler med narkotika, våben og mennesker – og som sågar kan finansiere terror,” siger Brian Mikkelsen i den forbindelse.   Det enorme omfang af ulovlig kopiering af både fysiske og digitale produkter markedsføres og sælges via internettet, hvorfor myndighedernes involvering er afgørende for at begrænse og dæmme op for ulovlighederne. Derfor er det glædeligt, at flere tiltag i Danmark begynder, at manifestere sig. Justitsminister Søren Pape Poulsen kunne i maj meddele, at ordningen med en IP-taskforce hos Bagmandspolitiet (SØIK) er en succes og derfor nu er gjort permanent.

Blokeringer er effektivt Konkret viser RettighedsAlliancens undersøgelser, at blokeringer af internetbrugernes adgang til ulovlige hjemmesider her er et meget effektivt redskab, som sammen med oplysning og besværliggørelsen af tilgangen af trafik og pengestrømme rammer kriminaliteten mest effektivt. RettighedsAlliancens arbejde er dermed i trit med EU-rapportens konklusioner, og indsatsen kan med fordel smidiggøres og effektiviseres ved fx at videreføre blokeringer i regi af IP-taskforcen.

Regeringen har også nedsat et vækstteam bestående af erhvervsledere fra de kreative brancher, som skal iagttage muligheder for styrke væksten inden for blandt andet film, musik og design, herunder metoder til at begrænse ulovlig udnyttelse af kreativt indhold og design. I RettighedsAlliancens optik er det alt i alt en betydningsfuld understregning af, hvor vigtigt det er at styrke innovation og vækst inden for de kreative erhverv.

Fakta: De nye tal om omfanget af kopimarkedet indgår i en cyklus af forskningsarbejde, der er udført af EUIPO (et decentraliseret EU-agentur) over de seneste fem år, og som i dag for første gang offentliggøres i én sammenfattende rapport.   De 13 sektorer, der er undersøgt i rapporten, er: Kosmetik og personlig pleje, beklædning, fodtøj og tilbehør, sportsvarer, legetøj og spil, smykker og ure, håndtasker og kufferter, indspillet musik, spiritus og vin, lægemidler, pesticider, smartphones, batterier og dæk.

Læs EUIPO’s rapport. 

Læs mere om EUIPO’s undersøgelse.

Se infografik for overblik over omfanget og konsekvenserne af kopihandel.