Foto: SuperWoman

Højesteret stadfæster dom om medvirken til ulovlig streaming

jan 14, 2020 | Retssager

14. januar 2020

I dag har Højesteret slået fast, at der var tale om medvirken til udbredelse af ulovlig streaming, da en i dag 41-årig mand guidede til download og brug af den ulovlige tjeneste Popcorn Time.

En 41-årig mand fra Odense er dømt for på sin hjemmeside www.popcorntime.dk at have vejledt om, hvordan danske brugere kunne hente den ulovlige filmstreaming tjeneste Popcorn Time, hvordan de skulle installere og bruge tjenesten, og hvordan de kunne undgå at blive opdaget af myndighederne.

Det førte i dag til Højesterets stadfæstelse af byretsdommen lydende på seks måneders betinget fængsel, vilkår om 120 timers samfundstjeneste samt konfiskering af mere end 500.000 kroner.

Dermed er straffen skærpet ift. landsrettens dom, hvor vilkåret om 120 timers samfundstjeneste blev fjernet. Selv havde tiltalte nedlagt påstand om ophævelse af de tidligere domme samt frifindelse.

Milepæl i digital håndhævelse

RettighedsAlliancen, som anmeldte sagen tilbage i 2015, ser den principielle dom, der er en af de første af sin slags i hele Europa, som et vigtigt aftryk i digital håndhævelse, der samtidig viser nødvendigheden af, at retssystemet følger med udviklingen.

”Der sker jo hele tiden nye ting på det digitale område, og særdeles online kriminalitet udvikler sig i en rasende fart. Derfor er det så afgørende, at politi og myndigheder kan følge med, og det understreger bare nødvendigheden af at samle kompetencer og kræfter hos Bagmandspolitiets IP-Taskforce. Selvom Popcorn Time i dag er en gammel tjeneste i ”internetår”, så står dagens principielle dom som en milepæl for den digitale håndhævelse,” forklarer RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund.

Udover at anmelde Popcorn Time stod RettighedsAlliancen bag blokering af tjenesten tilbage i 2017, hvor Popcorn Time blev blokeret af alle større danske internetselskaber, hvilket bevirkede at langt de fleste danskere ikke længere har adgang til tjenesten.

Fakta: Hvad er Popcorn Time?

Popcorn Time er en såkaldt peer-to-peer fildelingstjeneste, der blev anlagt i Argentina tilbage i 2014. Tjenesten indeholder primært ulovligt kopierede film, der deles uden ophavsretshaverens samtykke. Hver gang en bruger har downloadet tjenesten og begynder at se en film, får brugeren dele af filmen fra andre brugere og giver samtidig selv andre dele videre – dermed indgår brugere også selv i et ulovligt delingsnetværk.