Foto: Headway

Høring om IP-kriminalitet på internettet

feb 24, 2017 | Analyse

24. februar 2017

Den 1. marts er der en åben høring om IP- kriminalitet på internettet i Retsudvalget, der udelukkende fokuserer på det offentlige retssystems håndtering af IP-kriminalitet. Høringen er en foreløbig kulmination på samtaler med politikere, breve til Rigsadvokaten, og gentagne tilbagevendende evalueringer på IP-håndhævelsen i Danmark blandt andet foranlediget af spørgsmål til ministeren m.m.

Siden 2013 har vi gjort opmærksom på et helt centralt problem i den danske håndtering af digital kriminalitet, nemlig at det danske retssystem stækker egne vinger ved at fastholde et strafferetligt princip om et ansvarssubjekt (og dansk jurisdiktion); altså et princip om, at forudsætningen for, at politiet fører en sag er enten tilstedeværelsen af en bagmand, der kan fanges og straffes, eller en ulovlig tjeneste, der kan lukkes ned.

Men digitale kriminelle og de kriminelle tjenester har hverken bagmand eller platform på dansk jord – og er derfor udenfor dansk jurisdiktion, og kan hverken fanges eller lukkes. Og derfor bliver onlinekriminalitets-sager sorteret fra af anklagemyndigheden.

Som vi har skrevet tidligere, så har vi været i dialog med Rigsadvokaten og SØIK gennem flere omgange, og er løbende blevet imødekommet med gode intentioner og indsatser. Men det er en Kafkask oplevelse, som vi skriver i en redegørelse til Kulturministeriet; de gode intentioner bremses i døren af ’ansvarssubjekts’ princippet. Så selv om vi møder velvilje og forsikringer om, at anklagemyndigheden gerne ser en tilpasning af dansk retspraksis til en digital nutid, så er det samme anklagemyndigheds pre-screening af sager, der er barrieren for udviklingen. Ganske simpelt fordi, sagerne, på baggrund af en hårdnakket før-digital praksis og proces, ikke kan blive opfattet som sager. Og det på trods af, at det er dansk ejendom, der bliver stjålet i voldsom omfang hver dag.

Stort set alle de større sager, vi håndterer i RettighedsAlliancen, er sager, hvor både bagmand og den krænkende hjemmeside findes i udlandet.

Det er derfor, vi har valgt at føre civile blokeringssager, for på den vis at stoppe den ulovlige aktivitet. For hvis man ikke kan stoppe den kriminelle ved at fange dem og smide dem bag lås og slå, må det at stoppe forbrydelsen – stoppe det konstante tyveri af dansk ejendom – være en lige så vigtig prioritet. Det er det, vi har fokuseret på, og som vi nu arbejder på at få det offentlige strafferetssystem i Danmark til også at ville prioritere. Det er blandt andet det som vi håber, denne høring skal være med til at sætte spot på.

Tilmelding skal ske til REU@ft.dk.

Se program her: https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/reu/bilag/181/1726045.pdf