Foto: Everson Mayer

Høring om nye vilkår for .dk-domænenavne

aug 24, 2017 | Analyse

24. august 2017
DK Hostmaster har iværksæt en modernisering af de vilkår, der gælder for de personer, der er registranter af et .dk-domænenavn – altså en hjemmeside, der hører til i Danmark. Formålet er, at det skal være nemmere som registrant at forstå sine rettigheder og pligter. Læs udkastet til de nye vilkår her.

Som leverandør af internet-infrastruktur administrerer DK Hostmaster en database over alle .dk-domænenavne – altså en slags adressebog indeholdende alle registrerede dk-hjemmesider, ca. 1,3 mio. sider. Det er positivt, at DK Hostmaster i højere grad påtager sig en aktiv rolle, når det gælder bekæmpelse af it-kriminalitet, idet de nye vilkår præciserer, at DK Hostmaster kan suspendere et domænenavn, der anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige aktiviteter, fx økonomisk kriminalitet og malware-distribution.

Der har de seneste par måneder været en offentlig høring, hvor alle i det danske internetsamfund har haft mulighed for at give deres mening til kende om DK Hostmasters udkast til nye vilkår og forretningsbetingelser.

I RettighedsAlliancen hilser vi moderniseringen af vilkårene – som efter planen skal træde i kraft sidst på efteråret – velkommen, og her kan du læse vores høringsbidrag:

Høringsbidrag vedrørende nye vilkår for at have et .dk-domænenavn 

Tak for muligheden for at komme med bidrag til forslag til nye vilkår for at have et .dk-domænenavn.

I forlængelse af RettighedsAlliancens bidrag af den 22. august 2016 til daværende høring om DIFO’s rolle i bekæmpelse af it-kriminalitet, som var af mere generel karakter, er det positivt at se, at DK Hostmaster påtager sig en central og aktiv rolle i at bekæmpe it-kriminalitet. Vi ser samtidig, at Danmark med de principper, der udstikkes i forslaget til de nye vilkår for registrering af domænenavne, kan gå foran og inspirere andre lande til at følge tilsvarende principper.

Det er positivt, at reglerne foreslås præciseret sådan, at det fremover vil være DK Hostmaster, der kan suspendere et domænenavn, der anvendes i forbindelse med åbenbart ulovlige aktiviteter. Det er særligt aktuelt inden for området for håndhævelse af IP-kriminalitet, hvor der sker en rivende udvikling i og med, at IP-kriminelle tjenester i stigende grad anvendes til at udføre andre former for økonomisk kriminalitet. Se eksempelvis følgende rapporter, der er udarbejdet af Digital Citizens Alliance i 2017 og 2015 bl.a. om spredning af malware via IP-kriminelle tjenester:

https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/digitalbait.pdf

https://www.digitalcitizensalliance.org/clientuploads/directory/Reports/Trouble-in-Our%20Digital-Midst%20Report-June-2017.pdf 

Vi ser, at de nye regler vil være aktuelle for at kunne stoppe tjenester, der anvendes af professionelle digitale kriminelle til IP-kriminalitet. Eftersom at denne form for kriminalitet dog sjældent sker via .dk-domænenavne, ser vi det også som en central opgave for DIFO og DK Hostmaster at udbrede de principper, indsigter og erfaringer, der opnås, til andre lande for at motivere til en generel forbedret retssikkerhed.

Det er centralt, at man skal identificere sig i forbindelse med registrering af .dk-domænenavne. Vi ser, at det er en vigtig indsats i forhold til at holde .dk-zonen fri for kriminelle bagmænd og samtidig for at inspirere andre lande til at gøre tilsvarende indsats i forhold til andre landes toplevel-domæner. Den mere restriktive validering af registranters identitet i forbindelse med registrering af .dk-domænenavne i form af kravet om elektronisk identifikation er derfor en væsentlig forbedring af gældende regler.  

I RettighedsAlliancen arbejder vi hver dag med at håndhæve digital kriminalitet, og vi har over de seneste 10 år udviklet forskellige værktøjer, som i dag er dynamiske og tilpasset den digitale udvikling. Vi står meget gerne til rådighed med viden og samarbejde om det videre arbejde med at udvikle håndhævelse og værktøjer til at bekæmpe digital kriminalitet.

Vi henviser i øvrigt til indholdet af vores høringsbidrag vedrørende DIFO’s rolle i bekæmpelsen af it-kriminalitet af 22. august 2016.

Med venlig hilsen

Maria Fredenslund

direktør, RettighedsAlliancen