Foto: Nikita Kachanovsky

IP-taskforce bliver permanent

maj 1, 2018 | Analyse

1. maj 2018
Bagmandspolitiet (SØIK) har siden november 2017 på forsøgsbasis haft en afdeling til at tage sig af immaterialretlige krænkelser, fx ulovlig streaming af film. Justitsminister Søren Pape Poulsen meddeler nu, at ordningen er en succes og derfor gøres permanent.

”Resultaterne af den forstærkede indsats viser, at det har været en succes at samle markant flere sager om krænkelse af immaterielle rettigheder og tilføre flere ressourcer til området. Jeg har derfor besluttet at gøre indsatsen permanent,” skriver justitsminister Søren Pape Poulsen i en mail til Politiken om sin beslutning efter små seks måneders prøveordning med en IP-taskforce.

”Med den permanente taskforce har Danmark taget et syvmileskridt ind i den digitale fremtid,” fastslår direktør i RettighedsAlliancen, Maria Fredenslund og fortsætter: ”Danske virksomheder og rettighedshavere har gennem mange år har måtte se til, at kriminelle distribuerer kopier af deres produkter på internettet. Med taskforcen er forventningen, at dette i langt højere grad kan begrænses.”

En taskforce, der udelukkende arbejder med dette område af allerstørste og helt akut nødvendighed. IPR-kriminalitet er i dag en af de mest lukrative kriminelle aktiviteter og tæt forbundet med øvrig organiseret kriminalitet. For ikke alene har kriminelle i dag frit spil i forhold til at stjæle virksomhedernes produkter; de bruger i stigende grad de populære indholdsprodukter som fx film og serier som lokkemad for at udføre andre former for kriminalitet, fx identitetstyveri, kreditkortsvindel og hacking. Derfor er det meget glædeligt at myndighederne nu går i gang med at gøre det, der skal til, for at skabe de nødvendige rammer for vores digitale færden.

Pape udtalte på et samråd sidst i november: ”Det er mere og mere gået op for mig, hvor stort det her er”, hvilket stemmer overens med RettighedsAlliancens undersøgelser, der påviser et område i hastig vækst.

Pape skriver videre i mailen til Politiken: ”Det skal have klare konsekvenser, hvis ophavsrettigheder til fx film, design eller opfindelser bliver krænket. Det er vigtigt, at både borgere og erhvervslivet ved, at politiet tager ulovlige downloads alvorligt, og at det kan få strafferetlige konsekvenser, hvis man bryder ophavsretten:”

Fredenslund er i det hele taget meget tilfreds med nedsættelsen af IP-taskforcen og opfordrer til, at politiet nu kommer på banen for også at blokere ulovlige tjenester: ”Alle undersøgelser viser, at internetudbyderes blokeringer af tjenester, der distribuerer ulovligt indhold er et særdeles virkningsfuldt middel til at nedbringe brugernes trafik til disse udenlandske tjenester.”

Etableringen af en permanent IP-taskforce er en markant styrkelse af området og betyder, at der nu kan ske en strafferetlig håndhævelse af denne voksende kriminalitetsform. Med de resultater, der er opnået hos Bagmandspolitiet er det oplagt, at man viderefører ordningen i dette regi, med den dertil nødvendige bemanding. For danske rettighedshavere inden for de kreative erhverv bringer taskforcen håb om med myndighedernes hjælp effektivt at kunne forfølge og i højere grad forhindre denne type kriminalitet.