Foto: Headway

IP-taskforce nedsættes hos politiet – området styrkes markant

nov 29, 2017 | Analyse

29. november 2017

Danmark tog et vigtigt skridt ind i den digitale tid, da justitsminister Søren Pape Poulsen på et samråd i Folketingets retsudvalg 28. november løftede sløret for rammerne for en ny specialenhed, der skal behandle IP-kriminalitet. Det er en markant styrkelse af indsatsen mod den hastigt voksende digitale kriminalitet.

IP-kriminelle stjæler og misbruger danskernes eneste reelle råstof: Kreativitet og evnen til at omsætte gode idéer til unikke produkter og online-indhold, der omsættes i hele verden.

Regeringen har besluttet at etablere en forsøgsordning for politiets og anklagemyndighedens behandling af straffesager om IP-krænkelser. Taskforcen skal bestå af 5-6 efterforskere og det antal anklagere, der viser sig nødvendigt. Det er med inspiration fra de tiltag og erfaringer, der er gjort i andre lande, blandt andet i England, hvor man også optrapper indsatsen mod cyberkriminelle.

Nu skabes den nødvendige platform for, at danske myndigheder kan håndtere den fælles udfordring, at digital kriminalitet er i hastig udvikling. Det kræver en fokuseret indsats at etablere en synlig tilstedeværelse og indsats fra politiet på internettet. Derfor følger regeringen nu Europols anbefalinger og etablerer en akut og målrettet indsats, der styrker politiets og anklagemyndighedens ressourcer og kompetencer på området.

Siden 2013 har skiftende regeringer haft fokus på at styrke håndhævelsen inden for IP-området. I den forbindelse har Rigsadvokaten sat forskellige initiativer i gang. Disse initiativer har ikke haft en markant effekt på de store udfordringer, vi står over for. Men det laves der om på nu.

Mogens Jensen (S) havde indkaldt justitsministeren til samrådet i Retsudvalget, ligesom der fra Erhvervsdanmark den seneste tid har været et intensivt fokus på de udfordringer, vi står overfor (læs den fælles henvendelse til justitsministeren her). Blandt andet dokumenterer rapporter fra EU og Europol, at IP- og cyberkriminalitet udgør nogle af de mest lukrative kriminelle aktiviteter og er tæt forbundet med organiseret kriminalitet, herunder finansiering af terrorisme. Ministeren lagde ikke skjul på, at området er komplekst, og at ihærdigheden fra politikere og interessenter har gjort et stort indtryk på regeringen.

Det er rigtig gode nyheder for IP-afhængige virksomheder, det kreative Danmark og forbrugere – og noget, som vi i RettighedsAlliancen sammen med vores medlemmer har haft fokus på gennem flere år. Det målrettede politiske fokus, vi i dag ser, er et syvmileskridt i samfundets erkendelse af, hvor alvorlig en trussel IP-kriminelle er.

Taskforcen skal håndtere eksisterende og nye sager om IP-kriminelle aktiviteter. Fokus vil være på organiseret kriminalitet og bagmænd. Erfaringerne fra forsøgsordningen indgår i den samlede evaluering af IP-kriminalitetsområdet, som skal foreligge inden sommeren 2018 (læs Retsudvalgets beretning her).

Det er helt centralt, at taskforcen også udvikler dynamiske værktøjer til at håndhæve, så det bliver muligt at være på omgangshøjde med den kriminalitet, der sker online. Noget, som i dag er helt fraværende. Blandt andet er det nødvendigt, at politiet kan håndtere blokeringer af IP-kriminelle hjemmesider. Denne mulighed vil indgå i den evaluering, der finder sted i første halvår af 2018.

Fakta om den nye IP-taskforce:

  • Enheden er placeret hos Bagmandspolitiet (SØIK).
  • Forsøgsordningen løber i en periode på 6 måneder.
  • Der tilknyttes 5-6 efterforskere samt det nødvendige antal anklagere.
  • Omfatter den strafferetlige håndhævelse af IPR-sager, herunder krænkelser af ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, designrettigheder, overtrædelse af visse regler i fødevare- og lægemiddellovgivningen og radio- og fjernsynslovgivningen (cardsharing).
  • Omfatter behandlingen af såvel verserende som nye sager i politikredsene og hos SØIK.
  • Den eksisterende visitationsordning for anmeldelser om IPR-kriminalitet videreføres i forsøgsordningen, og anmeldelser vil således fortsat kunne indgives til SØIK eller til en politikreds.
  • SØIK behandler som udgangspunkt alle nye sager om IPR-kriminalitet.
  • SØIK og Rigspolitiet vil i fællesskab styrke arbejdet med operativ analyse af området.
  • Fokus vil være på den organiserede del af kriminaliteten.
  • Erfaringerne fra forsøgsordningen vil indgå i evalueringen af området i første halvår af 2018.

Læs mere om ordningen her.