Foto: Erol Ahmed

IPR kriminalitet er nu rykket op i grov kriminalitet

sep 16, 2015 | Retssager

16. september 2015

Det er en af de hårdeste domme, jeg kender til, men det er også en meget grov krænkelse, sagde dommeren i dag, da han sagde dom over de tre bagmænd i sagen om Invertu.

 De to ejere fik hver ét års betinget fængsel, mens bogholderen fik et halvt års betinget fængsel. De skal alle tre betale erstatning til rettighedsejerne, et beløb som var blevet forligt inden retssagen. Samtidig bliver udgifter til sagens omkostninger og afskaffelse af kopiprodukterne trukket fra de beslaglagte midler. De tre dømte er blevet frakendt retten til at drive erhverv med lamper og møbler  i to år, og endelig er hjemmesiden invertu.com, hvorfra kopikriminaliteten foregik, blevet lukket af politiet.

Bagmandspolitiet, som er specialenheden for Særlig økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), har stået bag efterforskningen af Invertu efter en anmeldelse fra RettighedsAlliancen. De  fandt frem til de tre danske bagmænd og gennemførte i april 2014 ransagninger, hvor aktiver af økonomisk værdi og lagre med kopivarer blev beslaglagt, ligesom bagmændene blev kortvarigt varetægtsfængslet.

Dorte Frandsen, der er senioranklager hos SØIK, fremhævede ved sin gennemgang af kriminalitetens alvor, at der var tale om ”meget mere end blot en krænkelse”. Det her rammer ikke kun den virksomhed, som bliver kopieret – det rammer hele samfundet. Det er dokumenteret i rapporter fra Europol, Myndighedernes Ministerielle Netværk, OECD-rapporter m.fl., der alle beskriver omfattende samfundskonsekvenser af det vækstende kopimarked, forklarede hun.

26% af Europas arbejdsstyrke lever af af at arbejde med IPR beskyttede produkter. Og man ser allerede mange tabte arbejdspladser på kopiernes bekostning.

Det er helt afgørende, at det er politiet, der står bag IPR sager af denne karakter. For det første fordi politiet har midler og metoder til at finde frem til bagmænd og kan stoppe kriminaliteten , fx som her ved at lukke for en hjemmeside og beslaglægge kopivarerne. Men også fordi det dermed ikke længere er virksomhederne alene, der kæmper for at opretholde lov og orden. I denne sag ser vi samfundet træde til og prioritere kopi-kriminalitet som et vigtigt område at sikre retssikkerheden på. Dermed forlader vi den gamle fortælling om, at håndhævelse af IPR er en privat sag, og træder ind i en ny æra, hvor IPR-produkter ses som en samfundsværdi, som politiet skal passe på.