Foto: Os Der Elsker Viden

Kampagnen Os Der Elsker Viden følger studiestart

feb 4, 2021 | Kampagner

4. februar 2021

Som bekendt betyder studiestart, eller starten på et nyt semester, en stigning i salget af studiebøger, men det er desværre ikke kun salget af de lovlige bøger, der oplever et boost.

Siden kampagnen Os Der Elsker Viden blev lanceret i 2017, har RettighedsAlliancen registreret mere end 2200 ophavsretskrænkelser på litterære titler – størstedelen af dem på Facebook og Den Blå Avis, men også på andre sociale platforme. De mange krænkelser er dog formentlig blot toppen af isbjerget, da erfaring viser, at en stor del af delingen foregår i lukkede fora og gennem private beskeder. Ligeledes tilbyder mange dedikerede ulovlige tjenester også adgang til lærebøger, litteratur og artikler.

Derfor intensiveres kampagnens oplysningsindsats op mod studie- og semesterstart for at dæmme op for den omfattende ulovlige deling blandt studerende. Ligesom de forgangne år er formålet med oplysningsindsatserne at udbrede viden til de studerende om, hvornår det er hhv. lovligt og ulovligt at kopiere og dele studiebøger, samtidig med at understrege at brud på reglerne er alvorligt ulovligt.

Vigtigt med engagement fra uddannelsesinstitutionerne

Intensiveringen af Os Der Elsker Videns kampagneaktiviteter betyder i praksis en øget annoncering af kampagnens budskaber på de platforme, hvor krænkelserne foregår. Derudover har vi fået landets uddannelsesinstitutioner til at sprede Os Der Elsker Videns budskaber i deres kommunikation med de studerende gennem deling af de oplysningsmaterialer og infografikker, der ligger frit tilgængelige på www.osderelskerviden.dk.

Institutionernes engagement og ansvarstagen er nemlig en vigtig del i synliggørelsen af alvoren ved ulovlig kopiering og deling af studiebøger, idet de er nogle af de studerendes nærmeste autoriteter.

Derfor var det også et vigtigt skridt i kampen mod de ulovlige kopier, da Aarhus Universitet sidste år underskrev en Code of Conduct-aftale, og dermed har forpligtet sig til at blokere for de tjenester, der er dømt ulovlige ved en domstol, hvoraf nogle tjenester på ulovlig vis deler lærebøger. Aftalen omfatter de mere 38.000 studerende, der benytter Aarhus Universitets internetadgang, og betyder konkret, at universitetet på lige fod med de offentlige internetudbydere i Teleindustrien og andre CoC-underskrivere blokerer for adgang til ulovlige tjenester fra universitetets internetadgang.

Seriøs kriminalitet

Der er efterhånden ingen tvivl om seriøsiteten, der omgiver denne form kriminalitet. I både 2019 og 2020 fik SØIK’s IP-Taskforce sat en streg under alvoren ved ulovlig kopiering og deling, da det lykkedes at få tre personer dømt for systematisk, ulovlig deling af digitale studiebøger. I alle tre sager blev de tiltalte idømt betingede fængselsstraffe og pålagt erstatningskrav.

Dommene cementerer ikke alene, at det er strafbart og har nogle helt konkrete konsekvenser for de personer, der sætter sig ud over ophavsretten og kopierer og deler studiebøger, men også at Os Der Elsker Videns budskaber fortsat er relevante at få bredt ud til studerende.

Os Der Elsker Viden er et samarbejde mellem RettighedsAlliancen, Danske Forlag, Copydan Tekst og Node, samt en række forfattere, forlag og relevante myndigheder