Foto: Tim Wilgus

Nu kører Designers Revolt sagen i Sverige

aug 16, 2016 | Retssager

16. august 2016

Nu kører Designers Revolt sagen i Sverige

I denne uge gik startskuddet til en af Sveriges største sager om kopi kriminalitet; Designers Revolt, en svensk ejet virksomhed, som lever af at producere kopier af populære møbler og lamper, og, via en online butik, sælge til et internationalt marked. Sagen er planlagt til at forløbe over de næste 14 dage.

Anmeldte Designers Revolt til det svenske politi

RettighedsAlliancen anmeldte kopivirksomheden direkte til det svenske IP Politi d. 15/11/2013. For i Sverige har man etableret en særlig specialiseret politienhed af anklagere og efterforskere, der alene fokuserer på bekæmpe den stadig voksende IP-kriminalitet.

Sag afvist i Danmark

Før anmeldelsen til det svenske politi, anmeldte RettighedsAlliancen kopivirksomheden til bagmandspolitiet i Danmark. Her blev sagen afvist. Begrundelsen var, at det lå uden for dansk jurisdiktion, altså uden for det danske politis lange arm. Årsagen er, at sagen ikke havde en dansk bagmand eller virksomhed i Danmark.

Reglen er, at danske myndigheder behøver ”et ansvarssubjekt” for at kunne føre en straffesag. Formuleret i almindeligt sprog, betyder det, at der enten skal være en dansker man kan fange og straffe, eller en virksomhed placeret på dansk jord, der kan lukkes og slukkes.

Derfor, når bagmandpolitiet modtager en anmeldelse af en butik, placeret på nettet og drevet af udlændinge, så afvises sagen, fordi retspraksis definerer den, som uden for dansk rets rækkevidde. Det er på trods af, at det er dansk ejendom, i form af populære designs, der hver dag bliver stjålet og kopieret, med store konsekvenser for den danske samfundsøkonomi. Og på trods af, at kopivarerne sælges på det danske marked til danskere.

På den måde er sagen et mønstereksempel på, hvordan vi danskere bliver ladt forsvarsløse af det danske retssystem, til de online kriminelle. For i dag er det mere undtagelsen end reglen, at du kan finde og fange en bagmand eller at virksomheden er placeret på dansk jord. De kriminelle aktiviteter, som RettighedsAlliancen beskæftiger sig med, foregår online, hvor hjemmesiderne er hostede i lande og drevet af anonyme bagmænd, der ikke hænger sig unødigt i love og regler.

Mulig tocifret millionbeløb i erstatning

Op til anmeldelsen markedsførte Designers Revolt sig åbenlyst på det skandinaviske marked – både på online platforme og i blade og designmagasiner – netop fordi de følte sig trygge ved, at de befandt sig i et juridisk ingenmandsland.  Da det svenske politi modtog anmeldelsen, blev den straks godtaget, og efterforskningen gik i gang. Den 13/5/2014 blev Designers Revolts lager i Uppsala ransaget, og 2800 kopimøbler til en salgspris på et tocifret millionbeløb blev beslaglagt. Herudover blev aktiver på flere millioner indefrosset.

Vi forventer at dommen bliver afsagt i september 2016, og i den forbindelse vil der også afsiges en erstatning til de virksomheder, som er blevet kopieret.