Foto:

Kom til Dansk IGF 2022 – Regulering eller selvregulering?

apr 4, 2022 | Events

4. april 2022

Tirsdag den 10. maj kl. 08 – 13

Industriens Hus

H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Dansk IGF 2022 (Internet Governance Forum) afholdes som halvdagsseminar d. 10. maj hos Dansk Industri, med Erhvervsstyrelsen som arrangør.

RettighedsAlliancen har engageret sig i tilrettelæggelsen af Dansk IGF for at bringe spørgsmål om sociale mediers og andre mellemmænds ansvar op i debatten og for at markere RettighedsAlliancen som en vigtig aktør i spørgsmål om håndhævelse og regulering af Internettet. 

Dansk IGF har fire sessioner i to spor, efter indledning ved EU-Kommissionen.

RettighedsAlliancen har sammen med DIFO (Dansk Internet Forum) tilrettelagt sessionen ’Styr på Internettet’. Internettet har udviklet sig fra et næsten frit og ureguleret område, hvor der hovedsageligt var fokus på tekniske forhold, til i dag med stigende grad af kompleks regulering både i EU og i de enkelte lande. Ny regulering lægger op til, at udbydere af internetinfrastruktur og -tjenester i dialog med internetbrugere skal finde nye måder at efterleve reglerne på.

På den ene side skal internetkriminalitet kunne håndteres effektivt og hurtigt på internettet, men på den anden side kan man spørge, hvilke rolle de tekniske mellemmænd har. Kan denne balance nås via selvregulering eller er den ‘hårde’ regulering påkrævet?

Og er det tilstrækkeligt til at beskytte ofre for digitale personkrænkelser, rettighedshaverne mv. på Internettet? Skal brugeradfærd på internettet derudover også begrænses yderligere på eget initiativ af de såkaldte tekniske mellemmænd herunder online platforme? Og er der en retssikkerhedsmæssig grænse for, hvor meget disse tekniske mellemmænd må bestemme over brugere?  

Sessionen vil diskutere denne problematik og inddrager repræsentanter fra både de tekniske mellemmænd og dem, der kæmper for beskyttelsen af borgere og rettigheder på nettet. 

Oplægsholdere:

  • Martin Ruby, Public policy chef, Facebook
  • Jakob Bring Truelsen, Adm. direktør DK Hostmaster
  • Maria Fredenslund, Direktør, RettighedsAlliancen
  • Ask Hesby Krogh, næstformand, Digitalt Ansvar 

Øvrige sessioner er ’Algoritmer i den offentlige sektor’, ’Etik på nettet’ og ’En sikker digital rejse og identitet’

Se programmet og tilmeld dig hos Erhvervsstyrelsen her