Foto: Bill Oxford

Længe ventet dom understreger vigtigheden af IP-Taskforce

jun 2, 2020 | Retssager, Samarbejder

2. juni 2020

Da RettighedsAlliancen anmeldte et af Danmarks største ulovlige fildelingsnetværk, NextGen, til SØIK tilbage i 2015, var IP-Taskforcen endnu ikke oprettet, men vigtigheden af taskforcen blev cementeret med den længe ventede dom.

Efter der faldt dom i en fem år gammel sag vedr. fildelingsnetværket NextGen, står vigtigheden af en effektiv IP-Taskforce til behandlingen af sager omhandlende krænkelser af ophavsretten særlig klart.

De tre tiltalte bag NextGen, der havde omkring 45.000 danske brugere, modtog betingede fængselsdomme på hhv. 9 måneder med vilkår om 150 timers samfundstjeneste, 6 måneder med vilkår om 120 timers samfundstjeneste og 60 dage med vilkår om 80 timers samfundstjeneste.

Alle tre domme blev gjort betingede under hensyn til den lange sagsbehandlingstid.

Problematisk for retssamfundet

At straffen for de tre tiltalte blev nedsat grundet for lang sagsbehandlingstid, er yderst problematisk for retssamfundet, da det ikke skal kunne betale sig at begå kriminelle handlinger – uanset hvor teknisk komplicerede de måtte være.

Strafnedsættelsen understreger dermed tydeligt vigtigheden af hurtig sagsbehandling og tilførslen af tekniske kompetencer til politiet, som det er sket med den permanente nedsættelse af SØIKS dedikerede IP-Taskforce i 2018.

IP-Taskforcen sender et vigtigt signal om, at politiet også er til stede på nettet, og at loven gælder på samme måde her som i den fysiske verden. Oprettelsen af IP-Taskforcen har kastet en lang række strafferetlige domme af sig, der tydeliggør, at det har alvorlige konsekvenser at bryde loven – også på internettet   

Tjente penge på ulovlige downloads

De tre tiltalte bag NextGen blev ved retten i Sønderborg dømt for at udnytte peer-to-peer fildeling og BitTorrent teknologi til egen vinding ved at give brugere ulovlig adgang til film, serier, musik og bøger uden samtykke fra rettighedshaverne.

Som bruger kunne man yderligere betale sig til bedre rettigheder, bl.a. download-rettigheder, via donationer til siden i kryptovalutaen bitcoin, hvilke brugerne kunne erhverve sig fra et selskab, der var stiftet og ejet af en af de tiltalte.

Netværkets cirka 45.000 brugere havde fra februar 2010 til november 2015 adgang til op mod 76.000 ulovlige filer med ophavsretsbeskyttede værker, og den omfattende krænkelse af ophavsretten fik anklagemyndigheden til at nedlægge påstand om ubetinget fængsel. En påstand der altså ikke blev imødekommet grundet den lange sagsbehandlingstid.