Foto: Sam Balye

Lærerstuderende landet over uddannes i rettigheder

dec 8, 2022 | Samarbejder

8. december 2022

RettighedsAlliancens oplysningsprojekt TRAIN, der har til formål at uddanne fremtidens lærere i IPR og give dem redskaber til at formidle IPR til deres kommende elever, har sin første workshop i næste uge.

Tirsdag den 13. december besøger RettighedsAlliancen professionshøjskolen UC Syd i Esbjerg og afholder en workshop for de lærerstuderende med udgangspunkt i oplysningsprojektet TRAIN*, der underviser lærerstuderende om IPR og giver redskaberne til at kunne undervise i IPR i folkeskolen. 

Workshoppen i Esbjerg er den første af en række, der vil finde sted på fem af landets professionshøjskoler, og strækker sig ind i 2023. På sigt er det hensigten, at TRAIN kan gentages med nye årgange og uddannelsesinstitutioner.

Behov for oplysning og formidling af ophavsret

Tiltaget er iværksat, da der ses et stort behov for kontinuerligt at oplyse nye generationer om, hvordan digitalt indhold skal benyttes med respekt og omtanke. RettighedsAlliancen finder det dermed afgørende, at viden om rettigheder bliver en naturlig del af undervisningen i de danske folkeskoler, og derfor har vi skabt oplysningsprojektet TRAIN.

TRAIN er et undervisningsforløb for lærerstuderende på professionshøjskoler landet over. Formålet med forløbet er at uddanne fremtidens folkeskolelærere i rettigheder og give dem redskaber til at formidle betydningen af rettigheder til deres kommende elever samt fremme et lovligt forbrug af digitalt indhold.

Introducerende workshops

TRAIN afholdes i form af workshops for de lærerstuderende på professionshøjskoler fordelt over hele landet. På disse workshops vil eksperter fra RettighedsAlliancen og samarbejdspartnerne bag undervisningsmaterialet præsentere viden om basal ophavsret og betydningen af rettigheder i en samfundsmæssig kontekst, ligesom den didaktiske tilgang til ophavsret i undervisning vil blive berørt. De lærerstuderende vil her blive introduceret til RettighedsAlliancens undervisningsforløb ’Del – med omtanke’ og ’Skærmen fuckr med dig’ som eksempler på, hvordan de som kommende folkeskolelærere kan introducere folkeskoleeleverne for rettigheder og betydningen af disse.

Til brug for gennemførelsen af workshops er der udarbejdet et kompendium og præsentationsmateriale. Materialet er udformet således, at undervisere for kommende lærerstuderende vil kunne benytte sig af materialet uden deltagelse fra RettighedsAlliancen. Derudover vil nuværende folkeskolelærere også kunne anvende kompendiet for at tilegne sig mere viden om rettigheder samt få ideer til, hvordan man kan arbejde med betydningen af rettigheder i undervisningen.

Læs kompendiet her

TRAIN er støttet af Kulturministeriet og Dreyers Fond og tilrettelagt i samarbejde med Copydan Tekst & Node, Copydan AVU-medier, Hans Reitzels Forlag og professor i ophavsret Morten Rosenmeier.

*Projektnavnet TRAIN stammer fra det engelske udtryk – TRAIN the TRAINers – som vi synes rammer præcist i dette forløb, hvor vi netop går ind og ”træner” de kommende lærere.