Foto: John Schnobrich

Man er ansvarlig for sin brug af digitalt indhold

apr 16, 2021 | Retssager

16. april 2021

I marts blev en 35-årig mand ved retten i København idømt 30 dages betinget fængsel for at have delt mere end 9.000 film med familie og venner via en såkaldt Plex-server. Sagen er med til at sætte fokus på det ansvar man har, når man tilgår og deler indhold med andre.

RettighedsAlliancen anmeldte den 35-årige til SØIK i december 2019 for at stille en Plex-server med 9.440 film og serier til rådighed for 21 personer i hans nære kreds af venner og familie, som havde fået tilsendt adgangsoplysninger til serveren. Indholdet på serveren var til dels indhold, som den 35-årige havde erhvervet lovligt samt indhold, som var hentet fra ulovlige fildelingstjenester. 

Det er helt lovligt at benytte mediesoftware til at opbevare sit indhold, så længe der er tale om indhold, du selv har erhvervet på lovlig vis. Det er til gengæld ikke lovligt at give personer udenfor din husstand adgang til indholdet af din medieserver – uagtet at der er tale om familiære eller venskabelige relationer. Som sagen med Plex-serveren viser, er det vigtigt at man tager ansvar for det indhold, man benytter og er i besiddelse af, således man ikke forvarende eller uforvarende bryder loven, og derved risikerer at blive straffet. 

Deling af abonnementer til indholdstjenester

Det er ikke kun indhold på sin medieserver, man ikke må dele – man må heller ikke dele sine adgangsoplysninger til indholdstjenester. Data fra en brugerundersøgelse, som Wilke har gennemført for RettighedsAlliancen i marts 2021 viser, at 31% af danskerne deler deres adgang til en indholdstjeneste med personer udenfor husstanden, eksempelvis deling af sit HBO-abonnement med venner, familie eller kolleger. 

Når man tegner abonnement, får man typisk retten til et antal simultane streams – altså et antal personer, der kan se indholdstjenesten samtidigt på samme abonnement. Men det gælder altså kun indenfor samme husstand. Børn der er flyttet hjemmefra eller studiekammeraten nede ad vejen må altså ikke benytte dit streamingabonnement. 

Data fra undersøgelsen viser endvidere, at kun 15% af danskerne rent faktisk tror, at man må dele adgangsoplysninger til indholdstjenester, hvilket vil sige, at en stor del deler adgang til en abonnementstjeneste, selvom de ved, at det ikke er lovligt. 

Brugen af VPN

Vi oplever en gang i mellem, at der opstår tvivl om hvorvidt man må bruge en VPN-forbindelse til at tilgå indholdstjenester i udlandet – eksempelvis de amerikanske versioner af HBO, Netflix og YouTube, hvor der kan ligge film og serier, som ikke er tilgængelige på de danske versioner. Lad os her slå fast, at danskeres brug af VPN-forbindelser til at få adgang til indhold på tjenester, der alene er licenseret til fx det amerikanske marked, er ulovligt. Det er ulovligt af den årsag, at eksemplarfremstillingen, der sker hos brugeren ved afspilning fra eksempelvis Netflix, ikke sker på baggrund af et lovligt forlæg. Det vil sige, at rettighedshaverne kun har givet tjenesten licens til at distribuere indholdet på det amerikanske marked, hvorimod de ikke har givet tilladelse til distributionen på det danske marked. 

Brugeren har et ansvar

Hos RettighedsAlliancen udtrykker direktør Maria Fredenslund et øget behov for at brugeren selv tager ansvar for sit forbrug af indhold: ”Vi skal værne om det indhold, som brugerne efterspørger og som udgør en vigtig del af det kulturelle udbud, der er i Danmark. Det gør vi ved at sikre, at fødekæden bag indholdsproduktion får penge for det, de laver, således vi kan opretholde den høje kvalitet, der er kendetegnende for dansk indhold – samtidig med, at der kan investeres i talenter og ny udvikling. 

Den enkelte bruger har et ansvar for at medvirke til dette, samtidig med at loven naturligvis skal overholdes”, udtaler Maria Fredenslund.