Foto: Vandan Patel

Mindre piratkopiering giver større vækst

maj 23, 2013 | Publikationer

23. maj 2013

Jo flere penge man bruger på lovligt at købe software, desto større økonomisk vækst får man. Det viser en ny rapport fra Business Software Alliance, der er organisation for producenter af både software og hardware verden over.

Rapporten er lavet i samarbejde med handelshøjskolen Insead, og kort fortalt er konklusionen, at samfundets økonomiske gevinst ville være større, hvis man brugte flere penge på lovlig software frem for ulovlige kopier.

Julian Swan, Compliance Marketing Director i Business Software Alliance, forklarer sammenhængen: ”Når man bruger korrekt licenseret software, reduceres en række risici, og der skabes øget driftseffektivitet, som har direkte indvirkning på bundlinjen for virksomhederne.”

Men lovlig software er ikke kun et plus for virksomhederne. I hele samfundet er det en drivkraft for økonomisk vækst.

Hvis fx brugen af ulovlig software steg med én procent, ville den globale økonomi vokse med 20 milliarder dollars, mens det samme tal ville være omkring fire gange større, hvis det handlede om lovlig software, nemlig 73 milliarder dollars.

I Danmark er de tilsvarende tal 600 millioner kr. for ulovlig software og 2,5 milliarder kr. for lovlig.

Ifølge Business Software Alliance er 24 procent af al software i Danmark desuden kopieret ulovligt. Med rapportens konklusioner in mente er synes der at være grund til at forsøge at nedbringe det tal betragteligt.