Foto: Thomas Martinsen

Ny Code of Conduct-aftale mellem Teleindustrien og RettighedsAlliancen sikrer mere effektiv håndhævelse

maj 22, 2020 | Samarbejder

22. maj 2020

Code of Conduct, der er omdrejningspunktet for blokeringssamarbejdet mellem danske internetudbydere i Teleindustrien og RettighedsAlliancen, er blevet revideret for at kunne følge med udviklingen på det ulovlige marked.

I 2013 indgik RettighedsAlliancen, Kulturministeriet og Teleindustrien, der repræsenterer danske internetudbydere, et samarbejde kaldet Share With Care (SWC), der beskæftiger sig med blokeringer af ulovlige hjemmesider og brugeroplysning.

Et omdrejningspunkt i SWC-samarbejdet og i kampen mod ulovlige tjenester på internettet er et såkaldt Code of Conduct (CoC), der forpligtiger Teleindustriens medlemmer til hurtigt og effektivt at blokere for tjenester, der er dømt ulovlige ved en domstol. Blokeringen effektueres gennem et ‘blokeringsskilt’, som brugerne møder ved forsøg på adgang til en ulovlig tjeneste.

Men det ulovlige marked er under konstant udvikling, og derfor har det været nødvendigt at revidere CoC-aftalen for at være kunne følge med de kriminelle bagmænds kreative manøvrer for at omgå blokeringerne. Derudover har retspraksis på området også udviklet sig på baggrund af afgørelser i flere principielle sager ført af RettighedsAlliancen, hvilket nu afspejler sig i aftalen.

Dynamiske blokeringer

Muligheden for dynamiske blokeringer er et af de markante fremskridt, der er taget i samarbejdet mellem rettighedshavere og teleselskaber. Dynamiske blokeringer betyder, at det ikke kun er én hjemmesideadresse, der er genstand for blokering, men at blokeringerne følger med, når de ulovlige tjenester skifter til nye hjemmesideadresser.

Det afgørende ved dynamiske blokeringer er, at domstolen ikke behøver tage stilling til hver enkelt af de nye adresser, hvis de tilbyder det samme ulovlige indhold. RettighedsAlliancen har til opgave at identificere de nye adresser og videregive dem til internetudbyderne, så de kan blokeres.

Retspraksis under udvikling

Der vil også fremover være behov for at revidere den fælles praksis yderligere i takt med, at det ulovlige marked fortsat udvikler sig. Allerede nu kan RettighedsAlliancen se udviklinger inden for ulovlig live streaming, brug af såkaldte cyberlockere og brug af alternative DNS-tjenester, og derfor er det en vigtig prioritet for RettighedsAlliancen at sikrer, at denne operative del af håndhævelsen, følger udviklingen, så der i videst muligt omfang kan skrides effektivt ind over for online-kriminelle.

Blokeringer er i dag det mest effektive våben mod ulovlige tjenester, der distribuerer film, artikler, musik og derigennem tjener penge på trafik og annoncer. Share With Care har udgivet en rapport om effekten af blokeringerne. Læs rapporten her.

En tilsvarende CoC-aftale er indgået med Forenede Danske Antenneforeninger (FDA) og med internetudbyderen Fastspeed. Læs den reviderede CoC-aftale her.