Foto: Kyle Glenn

Ny Europol-sag viser vigtigt internationalt engagement, men kan ikke stå alene

nov 29, 2018 | Analyse

29. november 2018

Verdensomspændende operation vidner om, at et tæt internationalt samarbejde mellem offentlige og private aktører er vejen frem i kampen mod digital kriminalitet. Men det bremser ikke de kriminelle blot at gå efter hjemmesiderne viser erfaringer fra RettighedsAlliancen.

”In Our Sites” er en tilbagevende global operation, der siden sin lancering i 2014 er vokset markant i omfang og samarbejder. Denne niende operation er ifølge Europol den mest vellykkede, hvor 26 medlemslande, herunder Danmark, og en lang række private aktører, retshåndhævende myndigheder og rettighedshavere er gået sammen mod den voksende digitale kriminalitet.

I aktionen er 12 mistænkte bagmænd blevet anholdt, ligesom 33.654 hjemmesider som distribuerede ulovlige produkter er blevet beslaglagt og mere end 7,5 millioner kroner indefrosset. Hjemmesiderne tilbød en lang række piratkopierede og falske produkter, herunder tv-serier, film og musik.

Ikke tilstrækkeligt at beslaglægge domæner
Operationen understreger, at det er essentielt med et tæt internationalt samarbejde, hvis vi skal komme den voksende digitale kriminalitet til livs. RettighedsAlliancens erfaringer viser dog, at det ikke bremser de kriminelle, at man lukker en hjemmeside, da samme tjeneste blot flytter til et nyt domæne. Det er derfor essentielt, at den globale indsats udvides med en række initiativer.

Det er først og fremmest væsentligt, at blokeringerne bliver dynamiske, så det er indholdet og ikke navnet på en hjemmeside, der bliver afgørende for, om den er ulovlig, ligesom det er nødvendigt, at myndighederne får mulighed for at udføre blokeringerne, så vi langt hurtigere end i dag kan stoppe den kriminelle aktivitet. En anbefaling, der falder i tråd med anbefalingerne fra Regeringens ’Vækstteam for kreative erhverv’.

På samme måde er det nødvendigt, at den internationale indsats også fokuserer på pengestrømmene, så det dels bliver mindre attraktivt at drive ulovlige digitale tjenester, dels begrænser brugernes økonomiske incitament til at anvende disse sider.

Her har RettighedsAlliancen en række gode erfaringer og stærke samarbejder med digitale aktører, og vi kan se, at det er dette der skal til, hvis det internationale samarbejde skal realisere sit fulde potentiale.

Læs den fulde pressemeddelelse fra Europol.