Foto: Danske Forlag og Producentforeningen

Ny leder i RettighedsAlliancens bestyrelse

sep 20, 2022 | Samarbejder

20. september 2022

Christine Bødtcher-Hansen overlader posten som leder for RettighedsAlliancens bestyrelse til vicedirektør hos Producentforeningen Charlotte Enevoldsen. Bestyrelsen benytter lejligheden til at takke Christine for hendes store indsats gennem de seneste 8 år.

Mandag den 19. september stopper Christine Bødtcher-Hansen, direktør hos Danske Forlag, i rollen som leder for RettighedsAlliancens bestyrelse. Som både initiativtager og bestyrelsesleder har hun været en uvurderlig drivkraft både i RettighedsAlliancens tilblivelse og arbejde. 

Christine har ydet meget vigtige bidrag i den transformation, som rettighedsbeskyttelse er gået igennem i det seneste årti. Christine så, allerede før RettighedsAlliancen blev til en forening i 2015, hvor hårdt musik- og særligt filmbranchen blev ramt af det uregulerede internet, som dengang i manges øjne skulle være frit og uden begrænsninger. Selvom det umiddelbart lød besnærende, at alt skulle være frit tilgængeligt – og gratis vel at mærke – stod det tidligt klart for Christine, at også forlagsbranchen på et tidspunkt ville rammes af den manglende regulering af internettet, som først og fremmest tog ejendomsretten som gidsel. 

Christine var derfor med til at tage initiativ til at etablere foreningen RettighedsAlliancen i 2015, hvor rettighedshaverne forenede sig om at stå sammen om at beskytte deres rettigheder. Christine sikrede, at der blev etableret et sekretariat, der skulle varetage beskyttelsen af rettigheder, og det i en tid hvor det var ekstremt svært at finde sympati for rettighedsbeskyttelse. Det var visionært og modigt, da der ikke var mange andre, der ville have gjort det samme. Med en stor tilsætning af Christines diplomatiske og kreative evner er RettighedsAlliancen i dag udviklet til en gennemslagskraftig og respekteret institution. 

Bestyrelsen vil gerne takke Christine for hendes vedholdende indsats gennem årene, og samtidig byde Charlotte Enevoldsen velkommen som ny bestyrelsesleder. Charlotte fungerer til daglig som vicedirektør hos Producentforeningen og har været en del af RettighedsAlliancens bestyrelse siden foråret 2022. 

Charlotte Enevoldsen siger:

”Christine Bødtcher-Hansen har gjort et fantastisk stykke arbejde i RettighedsAlliancen, og jeg vil gøre mit bedste for at bringe stafetten videre i samarbejde med den øvrige bestyrelse og de dygtige medarbejdere hos RettighedsAlliancen. Arbejdet med at bekæmpe ulovlig deling af film, serier og andet indhold har aldrig været vigtigere for brancherne, end det er i dag. Det glæder mig meget, at vi har effektive værktøjer til at bekæmpe det omfangsrige problem, og jeg ser frem til at bidrage til arbejdet med at beskytte indhold og sætte emnet på den offentlige dagsorden til gavn for de kreative brancher.”

Se RettighedsAlliancens bestyrelse hér