Foto: J. Kelly Brito

Nyt undervisningsforløb klæder folkeskoleelever på til at tænke, før de deler

apr 13, 2021 | Kampagner

13. april 2021

Kulturministeriet og Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) står sammen med RettighedsAlliancen bag ’Del – med omtanke’ – et nyt digitalt undervisningsforløb til folkeskolens 5.-7. klassetrin.

Det kan være svært for børn og unge at forstå udtryk som ”samtykke” og ”ophavsret” – at de eksempelvis skal spørge om lov, inden de poster et billede af bedstevennen på sociale medier, eller at der rent faktisk er nogle der ejer rettighederne til den musik, de gerne vil lave en video til.

Derfor har Kulturministeriet, UBVA og RettighedsAlliancen i samarbejde med undervisningsforlaget Alinea udarbejdet det digitale undervisningsforløb ’Del – med omtanke’ til folkeskolens 5.- 7. klassetrin. Forløbet giver eleverne viden og værktøjer til at passe på sig selv og andre, når de færdes på nettet. 

Med andre ord lærer de at tænke sig om, før de deler.

Garanti for sjov – og sikkerhed!
’Del – med omtanke’ giver eleverne redskaber til at forstå, bruge og respektere både ophavsret og samtykke. Undervisningen er derfor delt op i tre kapitler, der dækker emner som: ”Er det altid OK at dele?”, ”Ophavsret er din garanti for sjov – og sikkerhed!” og ”Brug Lakserytterens tre gode råd, når I selv laver indhold”.

Eleverne lærer b.la., hvorfor det er ulovligt at udstille andre på internettet uden at spørge om lov, og de skal selv producere et værk og sætte klare retningslinjer for, hvordan det må deles. Eleverne møder også en rapper, en skuespiller, en forfatter og en YouTuber, der fortæller om, hvordan det føles at få misbrugt sit indhold, og hvor afhængigt deres arbejde er af, at deres rettigheder respekteres.

Forløbet blev testet på Helsingør Lilleskole i efteråret 2020, og resultaterne viser, med test før og efter forløbet, en markant øget forståelse for begreberne, og for hvad der er egne og andres rettigheder. 

Vigtigt med tidlig indsats

Resultaterne understreger, at forestillingen om at børn og unge er digitale indfødte, alene fordi de allerede i en tidlig alder stifter bekendtskab med internettet og diverse elektroniske gadgets, ikke holder. At bevæge sig sikkert på internettet kræver læring, og derfor er det vigtigt at uddanne dem til at kunne navigere ansvarligt online.

I Kulturministeriet bakker kulturminister Joy Mogensen op om en tidlig indsats:

Det er helt afgørende med en tidlig indsats, når vi skal gøre eleverne i stand til at passe på sig selv og hinanden. Det er den tidlige forståelse for internettets dynamikker, som bidrager til et trygt og lovligt internet. Jeg er derfor meget positiv over, at ”Del – med omtanke” allerede er blevet godt modtaget på skolerne, og at det har vist gode resultater i form af øget bevidsthed om ophavsret og rettigheder. Jeg glæder mig meget til at følge projektets videre færd.”

Også UBVA’s formand, Morten Rosenmeier, mener, det er vigtigt at sætte ind tidligt: 

”Ulovlig deling af lærebøger er en alvorlig trussel mod vidensproduktion i Danmark, men samtidig er det vanskeligt at få fat i unge og ændre deres adfærd, når de har ’vænnet’ sig til at dele uden tilladelse. Derfor ser UBVA en stor værdi i at uddanne børn og unge, allerede i folkeskolen, med et letforståeligt, interaktivt forløb, hvor kreative kunstnere deler erfaringer om betydning af rettigheder.” 

Hos RettighedsAlliancen ser direktør, Maria Fredenslund, med stor tilfredshed på samarbejderne, der har muliggjort forløbet: 

”Det er positivt og en anerkendelse af sammenhængen mellem ophavsret og betydningen af et mere sikkert internet for børn og unge, at Kulturministeriet og UBVA har bakket op om projektet sammen med RettighedsAlliancen. Det er en stor fornøjelse at se den modtagelse ’Del – med omtanke’ har fået på skolerne, og at kombinationen af interaktive øvelser og kommunikation i øjenhøjde med eleverne sikrer, at det bliver brugt med succes.”

Fakta om Del – med omtanke

● Målgruppe: 5., 6., og 7. klassetrin

● Fag: Dansk og teknologiforståelse

● 4-6 undervisningslektioner

● Materialet er gratis tilgængeligt for alle skoler på Alineas undervisningsportal

Pressehenvendelser rettes til Ditte Rie Agerskov, kommunikationschef hos RettighedsAlliancen på telefon 22 73 68 68 eller mail ditte.agerskov@rettighedsalliancen.dk