Foto: Franck

Online platforme i EU bør verificere deres kunder

apr 20, 2021 | Analyse

20. april 2021

Det skal være sværere at være kriminel. Især på internettet er det nemt at drive tjenester anonymt eller under en falsk identitet.Derfor tages der initiativer i EU til at pålægge service udbydere som online platforme og domæneudbydere til at verificere deres kunders identitet. 

EU-Kommissionen fremlagde i december 2020 forslag til Forordningen Digital Services Act, der skal regulere platforme på Internettet, dvs. særligt platforme som Amazon, Google m.fl. RettighedsAlliancen arbejder for, at online platforme og andre service udbydere skal verificere deres erhvervskunders identitet.

’Know Your Business Costumer’ (KYBC) er et centralt element i Digital Services Act, der skal forhindre  at online-platformene bliver brugt til at udbyde ulovlige tjenester og aktiviteter. Ved at pålægge online-platformene at tjekke og verificere deres kunders identitet, minimeres incitamentet til ulovlig brug af platformen eller tjenesten. Det har vi et godt eksempel på i Danmark med DK Hostmaster, der netop verificerer deres kunder, når de registrerer et .dk-domæne. Modellen i Danmark har resulteret i at .dk-domæner ikke længere kan anvendes ’anonymt’ og derfor ikke længere anvendes til åbenbart ulovlige aktiviteter.

Øgede krav til effektiv  verifikation er et ønske fra en meget bred gruppe af organisationer og virksomheder fra lægemiddelproducenter til filmorganisationer. Læs mere her.

RettighedsAlliancen deltager aktivt i arbejdet med få forpligtigelserne med i EU-reglerne med et effektivt indhold. RettighedsAlliancen henviser blandt andet til den danske DK Hostmaster model både på dansk og på EU-plan. 

Det nuværende udkast til EU-forordningen Digital Services Act indskrænker forpligtigelsen til udbydere, der indgår aftaler med slutkunder, typisk på en handelsplads som Amazon. Det er en begrænsning, der gør reglerne utilstrækkelige. Det ser vi netop på den effektive indsats, som DK Hostmaster leverer, og som ikke ville være omfattet af forordningsudkastet. 

Europæiske rettighedshavere inklusive RettighedsAlliancen er derfor gået sammen i arbejdet med at sikre indførelse verifikationskrav for onlineplatforme i EU. I og med det er en dansker, Christel Schaldemose (S), der er ansvarlig for Parlamentets rapport, er der et rigtigt godt afsæt for styrke forbrugerrettigheder og bekæmpe ulovligheder på nettet. Det vil gavne rettighedshaverne, såvel som den generelle tryghed for forbrugerne og for investeringsvillighed på internettet.