Foto:

Oplysningsprojekt sætter fokus på dannelse og ophavsret overfor lærerstuderende

mar 20, 2024 | Kampagner

20. marts 2024

Respekt for rettigheder og kulturelt indhold, er en væsentlig del af den almene dannelse. Derfor søsættes oplysningsprojektet ’Dannelse, læring og ophavsret’ for lærerstuderende ved landets professionshøjskoler.

Læring og dannelse – i folkeskolen såvel som i resten af livet – forudsætter, at der er skabes ny viden og dermed, at indhold benyttes med respekt og omtanke. Sammen med Copydan og Hans Reitzels Forlag vil RettighedsAlliancen bidrage til, at viden om rettigheder bliver en naturlig del af undervisningen i de danske folkeskoler. Derfor har vi udarbejdet oplysningsprojektet ”Dannelse, læring og ophavsret” for lærerstuderende og lærere, hvor fokus er på, at respekt for rettigheder og betydningen af kulturelt indhold, er en meget væsentlig del af den almene dannelse. Dannelsesbegrebet er en vigtig komponent på læreruddannelsen.

Læringsvideo med anerkendt dannelsestænker 

Projektet består af en samtalevideo samt workshops på landets professionshøjskoler. I videoen møder de lærerstuderende den respekterede og velkendte dannelsestænker og førsteamanuensis i pædagogik Keld Skovmand i en samtale med forlagsredaktør Henrik Juul fra Hans Reitzels Forlag, Maria Fredenslund fra RettighedsAlliancen og Dennis Johansen fra Copydan. Med afsæt i begrebet dannelse, der har fået en stigende betydning i undervisningen, vil samtalen udfolde, hvordan respekt for rettigheder er forbundet til dannelse og læring, hvordan man kan bruge kulturelt indhold i undervisningen, samt hvorfor dette er vigtigt ud fra et dannelsesperspektiv. Samtalevideoen varer en halv time, og gør desuden rede for de muligheder, som aftalelicenssystemet giver de kommende folkeskolelærere, når de skal formidle kreativt indhold til deres elever. 

Se uddrag af samtalen her, hvor RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund forklarer, hvad ophavsret er.

Workshops og kompendium

Foruden samtalevideoen har RettighedsAlliancen, Copydan AVU og Hans Reitzels Forlag siden december 2022 og frem til nu afholdt en række workshops for lærerstuderende på professionshøjskoler fordelt over hele landet. På disse workshops er der blevet præsenteret viden om basal ophavsret og betydningen af rettigheder i en samfundsmæssig kontekst, og det er diskuteret, hvordan de som kommende folkeskolelærere kan introducere deres elever for rettigheder og betydningen af disse.

Til brug for gennemførelsen af workshops er udarbejdet et kompendium og præsentationsmateriale. Materialet er udformet således, at undervisere for kommende lærerstuderende vil kunne benytte sig af materialet uden deltagelse fra RettighedsAlliancen.

Kompendiet kan anvendes af både lærerstuderende og nuværende folkeskolelærere til at få basal viden om ophavsret og hvilke muligheder, det danske aftalelicenssystem giver, hvis man ønsker at vise audiovisuelt indhold i undervisningen. Vi forsætter med at stille op med oplæg på læreruddannelsen i resten af 2024.

Læs kompendiet ”Ophavsret – Hvorfor, hvad og hvordan?” her

For at promovere samtalevideoen overfor målgruppen, var vi d. 13.-14. marts til stede på Lærfest, som er en fagmesse om skole, læremidler og god undervisning, hvor lærere kan få indblik i nye læremidler og finde inspiration til at udvikle deres undervisning. Vi vil desuden i de kommende måneder ligeledes annoncere for samtalevideo og workshops i relevante fagmedier og kanaler.

Projektet er finansieret af Dreyers Fond og Kulturministeriet.