Foto: Os Der Elsker Viden

‘Os Der Elsker Viden’ indtager studiestart

aug 1, 2022 | Kampagner

1. august 2022

I tæt samarbejde med forlag, forfattere og landets videregående uddannelser, relancerer RettighedsAlliancen i disse dage kampagnen ’Os Der Elsker Viden’ frem mod studiestart.

Til september starter et nyt studieår på landets videregående uddannelser, og de næste uger er derfor tiden, hvor nye såvel som etablerede studerende løber pensumlisterne igennem og køber nye studiebøger ind. Men desværre er der en udbredt tendens til, at studerende vælger at skaffe studiebøgerne ulovligt via digitale kopier. Derfor relanceres kampagnen ’Os Der Elsker Viden’ frem mod studiestart, for igen at oplyse studerende om konsekvenserne ved ulovlig deling af studiebøger, og hvordan de træffer lovlige valg, når studiebøgerne skal købes hjem.

Kulturændring nødvendig

En undersøgelse fra Epinion i 2022 viser, at 48% af de studerende, der benytter sig af digitale studiebøger, har anskaffet mindst én på ulovlig vis. ’Os Der Elsker Viden’ har til formål at dæmme op for dette ved at nå bredt ud til de studerende – eksempelvis som ved vinterens semesterstart, hvor kampagnen på Facebook og Instagram nåede 136.000 unikke personer i målgruppen. Dog viser undersøgelsen også, at hele 68% af de studerende er bekendt med, at det er ulovligt at dele digitale studiebøger uden tilladelse fra rettighedshavere

Udfordringen ligger derfor ikke blot i manglende oplysning, men også i en række normer i det danske studieliv, der kræver en kulturændring for at komme til livs. Ved denne relancering af ’Os Der Elsker Viden’ har RettighedsAlliancen derfor intensiveret samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne som middel til at bryde med de herskende normer hos studerende. 

Øget tilstedeværelse på uddannelserne 

RettighedsAlliancen har i mange år arbejdet målrettet på at involvere uddannelsesinstitutionerne aktivt i indsatsen mod ulovlig deling. 

RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund siger:

”I år sætter ’Os Der Elsker Viden’ tidligt ind for at bidrage til gode vaner hos de nye studerende, før de starter og bliver en del af kulturen på uddannelserne. Med stor opbakning fra uddannelsesinstitutionerne har vi i år udvidet indsatsen med nyudviklede materialer, som bl.a. kan benyttes af undervisere og tutorer ved studiestart. Dette er et første og afgørende skridt mod at lede de studerendes adfærd i en lovlig retning. 

Materialet til ’Os Der Elsker Viden’ er udviklet i tæt samarbejde med forlag, forfattere og uddannelsesinstitutionerne og består af slides til undervisere, der kan bruges i forbindelse med studiestarten, en quiz om regler for deling af studiebøger samt en række af kampagnens grafikker, der kan bruges på sociale medier. 

’Os Der Elsker Viden’ kører fra primo august til og med medio september. 

Grafikker til brug på sociale medier kan hentes her.

Materialer til uddannelsesinstitutioner kan hentes her.

Se mere om ’Os Der Elsker Viden’ her.

Find ’Os Der Elsker Viden’ på Facebook.

Find ‘Os Der Elsker Viden’ på Instagram.