Foto: Aramyan

Piratkopiering af studiebøger koster bogbranchen og staten 225 millioner årligt

mar 13, 2024 | Analyse

13. marts 2024

Omfanget af studerendes brug af ulovlige digitale studiebøger udgjorde 31 % af det samlede studiebogsmarkeds værdi i 2022. De nye, opsigtsvækkende tal kalder på øjeblikkelig handling. 

Danske forlag, forfattere og boglader har i årevis mærket de økonomiske konsekvenser ved det høje niveau af piratkopiering af digitale studiebøger blandt studerende på landets videregående uddannelser. Det bekræftes nu af en ny, opsigtsvækkende analyse, foretaget af konsulenthuset CphFacilitation, der viser, at bogbranchen og staten skønsmæssigt mistede 225 mio. kr. i 2022, på grund af piratkopiering af digitale studiebøger. Et omfang, der svarer til 31 % af det samlede studiebogsmarkeds årlige værdi. 

Resultat af undersøgelsen “De økonomiske konsekvenser ved piratkopiering af studiebøger, foretaget af Hjarn v. Zernichow Borberg fra CphFacilitation for RettighedsAlliancen. Som følge af afrundinger, stemmer kolonner ikke nødvendigvis med i alt. Se alle resultaterne her.

Kalder på øjeblikkelig handling 

Intet tyder på, at tendensen er ved at vende. En ny undersøgelse fra Epinion i 2024 viser nemlig, at omfanget af de studerendes ulovlige forbrug af studiebøger ligger på niveau med de foregående fem år. Derved er det 51 % af dem, der benytter digitale studiebøger, der anskaffer dem ulovligt. 

Hovedresultaterne fra undersøgelsen “Studerendes anskaffelse af studiebøger 2024”, foretaget af Epinion for RettighedsAlliancen. Analysens resultater ligger på niveau med undersøgelser fra de foregående år. Se alle resultaterne her.

Den ulovlige kopiering af studiebøger går særligt ud over danske forlag og forfattere, der, ifølge analysen, har mistet 59 mio. kr. på et år til den ulovlige deling af studiebøger. Et foruroligende tal der understreger, at rettighedshavernes mangeårige indsats, blandt andet for at fjerne krænkelser, oplyse de studerende og samarbejde med institutionerne, ikke kan stå alene.

RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund siger: 

”Vi ser nu sort på hvidt, hvor alvorlige omkostningerne ved ulovlig deling af studiebøger reelt er for de danske rettighedshaverne, særligt set i lyset af, at vi i årevis har råbt op om behovet for at sætte ind. Når 31 % af det årlige studiebogsmarked går tabt, har vi ganske få år til at finde løsninger, der virker, hvis ikke produktionen af danske studiebøger skal gå tabt. Det kalder på øjeblikkelig handling for at bremse cirkulationen af ulovlige pdf’er, blandt andet fra Nota, hvor vi ved, at en stor del af filerne oprinder fra, ligesom vi er i dialog med ledelsen på landets videregående uddannelser for at sætte skub i tiltag, der kan bremse denne fatale udvikling.” 

Forringer uddannelsernes kvalitet

Hvis ikke vi finder løsninger, der kan dæmme op for problemet, risikerer vi, at piratkopiering af digitale studiebøger på få år vil gøre uigenkaldelig skade på dansk vidensproduktion, og derved også kvaliteten på uddannelserne. Det vil særligt gå ud over de såkaldte velfærdsuddannelser, hvor pensum i høj grad består af dansk produceret indhold. Det gælder f.eks. de sundhedsfaglige uddannelser, hvor dansk produktion af studiebøger er afgørende for at sikre opdateret viden, som følger de faglige standarder, vi har i Danmark.

Analysen er foretaget af Hjarn v. Zernichow Borberg, der er cand.polit., partner i CphFacilitation og ekstern lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet. Beregningerne er baseret på data for 2022, fra statistikbanken.dk, forlag, boglader, undervisere og uddannelsesinstitutioner, samt den årlige undersøgelse om de studerendes brug af digitale studiebøger, som gennemføres af analyseinstituttet Epinion.

Se resultatet af analysen: ”Økonomiske konsekvenser ved piratkopiering af digitale studiebøger” her

Se resultatet af Epinions undersøgelse: ”Studerendes anskaffelse af studiebøger 2024” her