Foto: Artisan Media

Praktiske erfaringer med dansk implementering af EU’s Ophavsretsdirektiv

dec 12, 2022 | Samarbejder

12. december 2022

Det kastede seminaret, som RettighedsAlliancen i samarbejde med Kromann Reumert inviterede til, lys over. Fokus var på, hvordan de omstridte artikler 15 og 17 er blevet implementeret i dansk lov, og hvilken betydning de har for rettighedshaverne.

Den 17. november holdt RettighedsAlliancen seminar hos Kromann Reumert. Det var det tredje seminar i rækken om den danske implementering af EU’s Ophavsretsdirektiv med deltagelse af Kulturministeriet og en række interessenter og aktører inden for de kreative brancher.

Dette seminar havde fokus på den praktiske brug af de nye regler om online-delingsplatformenes ansvar for at distribuere indhold, som deres brugere uploader. Martin Dahl fra Kromann Reumert gav overblikket med særlig fokus på de omdiskuterede artikel 15 og 17 og den direktivnære implementering af disse to centrale artikler i dansk lov.

Karen Rønde fra Danske Pressepublikationers Kollektive Forvaltningsorganisation (DPCMO) lagde vægt på de store udfordringer, som danske medier står over for, når det kommer til at få en aftale i hus med store tech-virksomheder som Google og Meta om brugen af dansk nyhedsproduktion på deres platforme. I oplægget gjorde Karen Rønde det klart, at det er svært at få tech-virksomhederne til forhandlingsbordet, men at de første skridt er blevet taget bl.a. i form af en ’forståelsesaftale’ med Microsoft, der råder over søgemaskinen Bing. 

Effektive værktøjer

Onlineplatformene har i dag et ansvar for brugernes upload, og det har været et stort fokusområde for RettighedsAlliancen siden implementeringen af de nye regler i dansk lovgivning. RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, fortalte i sit oplæg om, hvordan RettighedsAlliancen bruger automatiske værktøjer, som Meta og Google stiller til rådighed, der forhindrer upload af indholdsprodukter til platformene. 

Erfaringen med disse værktøjer er indtil videre gode. De fungerer efter hensigten, og der eksisterer en god dialog med platformene – både de platforme som RettighedsAlliancen har automatiske værktøjer til såvel som de platforme, der endnu ikke har udviklet automatiske værktøjer, og hvor nedtagningerne derfor foregår manuelt. Alene i oktober 2022 har RettighedsAlliancen ved brug af disse værktøjer blokeret for upload af 9188 film på Facebook. 

Disse erfaringer er med til at understrege, at artikel 17 har været med til at etablere en dialog med platformene. En række effektive værktøjer er nu blevet taget i brug, og det har en påviselig effekt på at bekæmpe ophavsretsstridigt indhold og svindel på onlineplatformene.

Et vigtigt skridt er taget

Seminarets indhold var dels med til at klarlægge, at der stadig er udfordringer i forhold til implementeringen af EU-direktivet i dansk lovgivning, men også at der gennem direktivet er taget vigtige skridt i kampen mod ophavsretsstridig deling af indhold på onlineplatforme.

RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, siger:

”Automatiske værktøjer er effektive midler i kampen mod ulovlig distribution af film, artikler, kopivarer osv. Der er ingen tvivl om, at der hos RettighedsAlliancen foregår en kontinuerlig indsats for at få gjort de automatiske værktøjer endnu bedre, ligesom der er platforme, som endnu ikke stiller de fornødne værktøjer til rådighed. Det er vi meget opmærksomme på og håber, at vi med vores erfaring inden for beskyttelse af rettigheder kan være med til at udvikle brugen af automatiske værktøjer og øge samarbejdet med platformene, så vi sikrer en effektiv beskyttelse af dansk indholdsproduktion.”

I videoen nedenfor kan du høre, hvordan Charlotte Lund Thomsen, IP Legal & Policy Advice, Holger Rosendal, Chefjurist, Danske Medier og Kaspar Lindhardt, Juridisk chefkonsulent, KODA oplevede seminaret og relaterede indholdet til deres egne respektive felter.