Foto: Namroud Gorguis

Højesteretsdom i fildelingssag

mar 24, 2011 | Retssager

24. marts 2011

Højesteret afgjorde i dag, at en person, der har brugt en ulovlig fildelingstjeneste til at dele musik med andre, skal betale vederlag og erstatning til rettighedshaverne.

Sagen, der blev anlagt af den samlede musikbranche, handler om ulovlig fildeling af musik. Den dømte midaldrende mand fra Jylland delte musiknumre med andre brugere af et fildelingssystem uden tilladelse fra og betaling til rettighedshaverne. Højesteret anerkendte dog ikke dokumentationen for ulovlighedernes omfang og metoden til opgørelse af de skadelidtes erstatningskrav.

Johan Schlüter, der er advokat for RettighedsAlliancen, udtaler: ”Højesteret fastslår ansvar for ulovlighederne, der er foregået fra dømtes internetforbindelse, alene fordi han har handlet uagtsomt ved ikke at sætte sig ind i systemet. Dette er meget tilfredsstillende for rettighedshaverne. De dele af dommen, som vedrører dokumentation for omfanget af ulovlighederne og den lidte skade, vil vi studere nærmere, da dommen bryder med hidtidig praksis. Særligt vil vi overveje procedurerne i fremtiden for at sikre bevis for begåede ulovligheder. Det vigtigste lige nu for RettighedsAlliancen er, at det er fastslået, at der er knyttet et erstatningsansvar til selve dette at forbinde en PC med en fildelingstjeneste.”

For mere information kontakt talsmand for RettighedsAlliancen Maria Fredenslund (maria.fredenslund@rettighedsalliancen.dk, tlf. 32712000).

RettighedsAlliancen arbejder for en bæredygtig forretning for professionelle kulturbærere, og for at sikre et varieret kunst- og kulturliv i fremtiden.

RettighedsAlliancen er en sammenslutning af film-, musik-, tekst- og litteraturbranchen og repræsenterer mere end 52.000 danske rettighedshavere. Medlemmerne er IFPI Danmark, Foreningen af Danske Videogramdistributører, Foreningen af Filmudlejere i Danmark (FAFID), KODA, NCB, Dansk Artist Forbund, Dansk Musiker Forbund, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Dansk Journalistforbund, Danske Skønlitterære Forfattere og Forlæggerforeningen.