Foto: Wes Hicks

Rapport: Unge efterlyser et gennemsigtigt internet

mar 20, 2013 | Publikationer

20. marts 2013

Danske unge vil tage et medansvar for kulturens fremtid, og de ønsker derfor mere gennemsigtighed på nettet. Brugerne efterspørger, at de forskellige aktører gør det nemmere at navigere i det enorme hav af digitale tilbud.

Det er et af de vigtigste resultater af en undersøgelse, som RettighedsAlliancen har lavet i samarbejde med UBVA.

Vi har set nærmere på unges brug af kulturprodukter på nettet og deres forhold til netmedier som Facebook, YouTube og Google. Formålet har været at få indsigt i de unges sociale virke­lighed og de normer, som aktørerne på nettet bør leve op til ifølge de unge.

En analyse af normerne viser, at de unge ikke vil bestemmes over, men træffe deres egne valg. Derfor vil de have nettets aktører til at stille relevant information og vejledning til rådighed, så de kan færdes på et grundlag, der er så oplyst og velinformeret som muligt.

Læs mere på www.netnormer.dk.