Foto: Ben Kolde

Regeringen tager vigtigt skridt i kampen mod ulovligt digitalt indhold

apr 13, 2018 | Analyse

13. april 2018

Regeringen nedsætter et vækstteam for de kreative erhverv, der blandt andet skal styrke og beskytte mod ulovlige digitale krænkelser. Et vigtigt skridt, der har afgørende betydning for fremtidens digitale indhold.

Det nye vækstteam er en betydningsfuld understregning af, hvor vigtigt det er at styrke innovation og vækst inden for de kreative erhverv. I dag er det ulovlige marked desværre en dominerende faktor for virksomheder og kreative, der etablerer og udvikler deres forretninger online, og derfor er det afgørende, at der sættes akut ind for at bekæmpe digitale kriminelle.

Vækstteamet indgår i en samlet indsats mod udnyttelse af kreativt indhold, som regeringen har igangsat sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Blandt andet har en IP-Taskforce siden november 2017 været etableret hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Bagmandspolitiet) på en seks måneders forsøgsordning. Taskforcen omfatter den strafferetlige håndhævelse af IPR-sager og har på denne måde styrket indsatsen mod denne voksende kriminalitetsform væsentligt.

Det nye vækstteam består af en række erhvervsledere fra de kreative brancher, og de skal de næste måneder komme med anbefalinger til at styrke væksten inden for blandt andet film, musik og design. Vækstteamet har til opgave at se på de reguleringsmæssige rammer for at sikre fremtidsrettede vækstvilkår. Blandt andet ved:

”[…] at begrænse ulovlig udnyttelse af kreativt indhold, især digitalt, samt øget bevidsthed hos virksomhederne om de muligheder, der ligger i at udnytte IPR forretningsmæssigt fx i forhold til at begrænse ulovlig udnyttelse af kreativt indhold og design.”

RettighedsAlliancen finder det afgørende, at Vækstteamets arbejde bliver aktivt inddraget i den kommende evaluering af, om IP-Taskforcen skal gøres permanent.

Derudover vil det være en direkte håndsrækning til at dæmme op for ulovlig distribution og brug af indholdsprodukter, hvis Vækstteamet forholder sig til mulighederne for, at politiet som myndighed kan blokere for sites, der distribuerer ulovligt indhold. Dette er et værktøj, der i andre lande har vist dokumenteret positiv effekt

Læs om Vækstteamet og det fulde Kommissorium her