Foto: Glenn Carstens Peters

RettighedsAlliancen indgår aftale om blokeringer med Fastspeed

apr 27, 2020 | Samarbejder

27. april 2020

RettighedsAlliancen har indgået en Code of Conduct-aftale med internetudbyderen Fastspeed og dermed er op mod 95 procent af alle danske internetabonnenter omfattet af blokeringer af ulovlige hjemmesider.

Blokeringer af ulovlige hjemmesider er et af de mest effektive værktøjer i kampen mod det ulovlige marked. I løbet af 2019 fik RettighedsAlliancen blokeret for i alt 141 ulovlige hjemmesider ved de danske domstole, og erfaring viser et fald i trafikken til siderne på op mod 74 procent efter blokering. Derfor er Code of Conduct-aftalerne (CoC), som sikrer internetudbydere som Fastspeeds effektive implementering af blokeringerne, et vigtigt redskab i arbejdet med at bekæmpe ulovlige tjenester, der tilbyder film, serier m.m..

Den første CoC-aftale blev indgået i 2013 mellem RettighedsAlliancen og Teleindustrien (TI) og indebærer bl.a. at TI’s medlemmer, de enkelte internetudbydere, blokerer danskernes adgang til de dømte ulovlige tjenester, ved bl.a. at implementere et såkaldt ’blokeringsskilt’, som brugeren møder ved forsøg på adgang til den blokerede side.

Da CoC-aftalen fra 2013 er indgået med TI og dets medlemmer, har Fastspeed ikke været omfattet af aftalen, da de på nuværende tidspunkt ikke er medlem af TI. Det har indtil nu betydet, at Fastspeeds internetabonnenter ikke har mødt blokeringer af ulovlige tjenester, og dermed heller ikke er blevet guidet til mulighederne for at finde indhold på lovlige tjenester via Share With Care og FilmFinder.

Fastspeed er imidlertid interesserede i at deltage i bekæmpelsen af ulovlige tjenester gennem blokeringer, og derfor har RettighedsAlliancen og Fastspeed indgået en særskilt aftale om, at Fastspeed følger CoC-aftalen med Teleindustrien.

Et stærkt samarbejde

Udvidelsen af blokeringssamarbejdet med Fastspeed følger op på den CoC-aftale, der blev indgået i november 2019 med Danske Antenneforeninger, som også repræsenterer en række internetudbydere. CoC-aftalerne omfatter derfor nu 95 procent af alle danske internetabonnenter.

CoC-aftalernes brede dækning sikrer effektiviteten af RettighedsAlliancens blokeringsindsatser mod det ulovlige marked og understreger styrken i det danske samarbejde mellem rettighedshavere, internetudbydere og myndigheder, siger RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund:

”For at sikre den mest effektive blokering af en ulovlig tjeneste efter en domskendelse, er det enormt vigtigt, at implementering af blokeringen omfatter alle brugere, og at blokeringerne ikke begrænses til enkelte internetudbydere, eller enkelte måder at tilgå ulovlige sider. Derfor har det stor betydning, at langt de fleste udbydere i Danmark støtter op om at blokere for de ulovlige tjenester og så vi derved i fællesskab kan komme dem til livs.”

Den nuværende CoC-aftale mellem RettighedsAlliancen og TI er fra 2016 og kan læses her.