Foto: Claudio Schwarz Purzlbaum

RettighedsAlliancen opfordrer til genåbning af adgang til vigtig database

apr 15, 2020 | Analyse, Samarbejder

15. april 2020

Sammen med en lang række organisationer, der arbejder med at bekæmpe ulovlige internetsider, har RettighedsAlliancen skrevet under på en opfordring til ICANN om at sikre muligheden for at identificere, hvem der står bag de ulovlige sider.

Domænenavne er en vigtig del af internettets infrastruktur, og derfor er det vigtigt, at der er transparens i forhold til, hvem der står bag de enkelte domæner. Kravet om at man skal opgive sit navn og adresse i forbindelse med domæneregistreringer, og at det er muligt for alle – både myndigheder, virksomheder og privatpersoner – at slå indehavere op, gør det sværere at være kriminel på nettet.

Derfor er det problematisk for bekæmpelsen af online kriminalitet, at ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i kølvandet på EU’s GDPR-forordning om beskyttelse af persondata, i 2018 lukkede for adgang til den såkaldte WHOIS-database. Databasen indeholder information om alle de domænenavne og IP-adresser, som ICANN tildeler og administrerer. Med lukningen af adgang til databasen, blev der dermed også lukket for muligheden for at se, hvem der står bag ulovlige sider.

Derfor har flere end 50 organisationer, herunder RettighedsAlliancen, skrevet under på en opfordring til ICANN om igen at sikre mulighed for, effektivt at kunne identificere de ulovlige siders indehavere.

En vigtig database

Den lange række underskrivere dækker over organisationer, der bekæmper ulovlige sider på internettet. Siderne, der bekæmpes, dækker over alt fra rettighedskrænkelser og udbud af ulovlig medicin til misbrug af børn. Denne brede vifte af online kriminalitet understreger blot vigtigheden af at genåbne for adgangen til WHOIS-databasen, da muligheden for at kunne identificere bagmænd, berør mange typer kriminalitet.

De underskrivende organisationer tæller bl.a. Motion Picture Association (MPA), International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) og Premier League, såvel som Inhope og EU Kids Online.

I henvendelsen peges på problemerne med ICANN’s nedlukning af adgang til WHOIS-databasen og de udfordringer, som organisationer som RettighedsAlliancen stilles overfor i kølvandet.

For RettighedsAlliancen specifikt er det bl.a. vigtigt at kunne foretage ’baglæns’ opslag i databasen, sådan at alle domæneregistreringer tilhørende indehaveren af en ulovlig side, hurtigt kan identificeres og effektivt nedtages eller blokeres, hvis de ligeledes er ulovlige.

RettighedsAlliancen har delt opfordringen med Erhvervsstyrelsen, der som Danmarks repræsentant i ICANN deler synspunkterne.

Læs det fulde ”Coalition Letter”.