Foto: Kaitlyn Baker

RettighedsAlliancens årsrapport for 2019 viser vigtige gennembrud og succesfulde blokeringer

apr 29, 2020 | Analyse, Publikationer

29. april 2020

Det seneste år har budt på en række store fremskridt i arbejdet med at bekæmpe det ulovlige marked. RettighedsAlliancens årsrapport byder på et indblik i årets arbejde, succeser og udfordringer.

Som det fremgår af RettighedsAlliancens årsrapport for 2019, er vi i det forgange år lykkedes med at opnå flere vigtige gennembrud og succesfulde blokeringer i bekæmpelsen af det ulovlige marked, der effektivt har hindret danskernes brug af ulovlige tjenester.

RettighedsAlliancen har bl.a. ført en række blokeringssager, som var de første af deres slags i Danmark, både ift. ulovlig streaming af live-sport, ’stream ripping’-tjenester, ulovlig kopiering og deling af nyhedsartikler og deres tilhørende billedmateriale samt ulovlig kopiering og deling af videnskabelige artikler.

Det ulovlige marked ændrer sig dog hurtigt, og sideløbende med succeserne i 2019 oplevede vi, at der i stigende grad sker en decentralisering af markedet til de sociale medier såsom Facebook og YouTube, hvormed ulovligt indhold gøres tilgængeligt på lovlige platforme. Disse udfordringer har i høj grad understreget vigtigheden af gode samarbejder med platformene og arbejdet med artikel 17 under EU’s Copyrightdirektiv om platformsansvar.

VPN og alternativ DNS vinder frem

På trods af den stigende decentralisering af ulovligt indhold til lovlige platforme, er der stadig et stort antal danske besøgende på dedikerede ulovlige tjenester. I 2019 klikkede danske brugere sig ind på ulovlige tjenester 146 millioner gange, hvilket i gennemsnit svarer til 12 millioner gange om måneden.

Selvom brugen af ulovlige tjenester tilsyneladende er faldet med hele 40 procent fra 2018, hvor danskere klikkede sig ind 239 millioner gange, er faldet desværre ikke ensbetydende med, at færre brugere benytter sig af de ulovlige tjenester.

Som det uddybes i RettighedsAlliancens årsrapport, ligger andelen af danske 15 til 74-årige, der downloader eller streamer film og serier ulovligt, stabilt. Det svarer altså til, at ca. 450.000

danskere årligt benytter sig af ulovlige tjenester. En forklaring på det faldne antal besøg, men stabile antal brugere, tilskriver vi delvis blokeringernes effekt, men også en øget brug af såkaldte VPN-forbindelser og anvendelse af alternative DNS-udbydere, som gør det muligt at omgå blokeringer, og som heller ikke figurerer i trafikmålinger til tjenesterne. Disse teknologier er derfor også et fokuspunkt i det kommende års arbejde.

Ressourcerne er ikke fulgt med udviklingen

RettighedsAlliancens fremskridt i arbejdet med at bekæmpe det ulovlige marked, kan i høj grad tilskrives det faktum, at vi har formået at udvikle og forbedre vores kompetencer og værktøjer i takt med, at det ulovlige marked har gjort det samme.

Men den digitale kriminalitet bliver fortsat mere kompliceret og er under konstant udvikling. Det kræver derfor ressourcer og hurtig handling at dæmme op for nye, komplekse metoder til at distribuere og dele ulovligt indhold, og der er fortsat behov for værktøjer, kompetencer og økonomisk støtte fra myndighederne.

Læs RettighedsAlliancens årsrapport, og få et dybdegående indblik i det forgange års arbejde, succeser og udfordringer, og få en status på og et dybere indblik i, hvilke udviklinger vi ser på det ulovlige marked og danskernes brug af det.