Foto: Ron Dyar

RettighedsAlliancens høringssvar om implementering af Ophavsretsdirektivet fokuserer på håndhævelsesmuligheder

jan 21, 2021 | Publikationer

21. januar 2021

Den længe ventede implementering af Ophavsretsdirektivets artikel 17 i dansk lovgivning er blevet sendt i høring af Kulturministeriet. RettighedsAlliancen har indsendt et høringssvar, der understreger vigtigheden af bedre adgang til bl.a. YouTubes håndhævelsesværktøjer.

Ulovlig deling af film og serier på ellers lovlige platforme, som YouTube og Facebook, er en stigende tendens. Ifølge data fra analysebureauet MediaVisions årlige ”Nordic Piracy”-spørgeundersøgelse om brugeradfærd i norden benytter hele 30 og 22 procent af danske pirater hhv. YouTube og Facebook til at forbruge ulovligt indhold.

Det er derfor meget positivt, at Kulturministeriet i deres forslag til implementering af EU-Kommissionens Ophavsretsdirektiv artikel 17 i dansk lovgivning, har præciseret og tydeliggjort en række centrale elementer, der er vigtige i bestræbelserne på at bekæmpe digitale rettighedskrænkelser.

Med implementeringen af artikel 17 er det RettighedsAlliancens forventning, at det vil blive lettere at håndhæve på de sociale onlineplatforme og dermed også at beskytte danske rettighedshaveres ophavsret mere effektivt.

I RettighedsAlliancens høringssvar til Kulturministeriets forslag opfordres enkelte steder til at få præciseret ordlyden i den danske implementering yderligere for at sikre mod smuthuller og tvetydighed. Samtidig understreges også de vigtige elementer, som RettighedsAlliancen anser for helt essentielle i bekæmpelsen af deling af ulovligt indhold.


Frist for indsendelse af høringssvar til Kulturministeriet er fredag den 22. januar 2021. Se RettighedsAlliancens høringssvar her.