Foto: Thomas Martinsen

Revideret Code of Conduct-aftale mellem Teleindustrien og RettighedsAlliancen

sep 19, 2022 | Samarbejder

19. september 2022

Omdrejningspunktet i blokeringssamarbejdet mellem danske internetudbydere i Teleindustrien og RettighedsAlliancen, kaldet Code of Conduct, er blevet revideret med henblik på at øge fleksibiliteten i samarbejdet.

Siden 2013 har RettighedsAlliancen, Kulturministeriet og Teleindustrien indgået i et samarbejde kaldet Share With Care (SWC). Samarbejdet har til formål enkelt og effektivt at blokere for ulovlige hjemmesider og guide forbrugerne til lovlige tjenester i deres søgen efter indhold. SWC beskæftiger sig desuden med brugeroplysning.

Et centralt punkt i SWC-samarbejdet og i kampen mod ulovlige hjemmesider er Code of Conduct, der forpligter Teleindustriens medlemmer til hurtigt og effektivt at blokere for tjenester, som er dømt ulovlige ved en domstol. Ved en blokering af en ulovlig tjeneste vil brugerne blive mødt af et ’blokeringsskilt’, når de forsøger at tilgå denne.

Det ulovlige marked på internettet er dog i konstant og hurtig udvikling, hvorfor det har været nødvendigt at foretage en let revidering af CoC-aftalen. Dette indebærer en større fleksibilitet og automatisering af processerne i aftalen, der skal gøre det lettere for både RettighedsAlliancen og Teleindustriens medlemmer at effektuere blokering af ulovlige hjemmesider.

Blokeringsliste til automatisk nedtagning

En nyskabelse i den nye CoC-aftale er, at det bliver muligt for Internetudbyderne automatisk at hente en opdateret liste med sider, der er omfattet af blokeringspåbud og få blokeret for de ulovlige tjenester inden syv arbejdsdage.

Denne automatiske mulighed for at hente listen er med til at effektivisere CoC-aftalen, da det ikke længere er nødvendigt, at listen skal distribueres via Teleindustrien til dets medlemmer. Det vil gøre det nemmere og hurtigere at få effektueret blokering af ulovlige hjemmesider, hvilket er altafgørende i kampen mod netop disse.

Fleksibilitet i kontakten til ulovlige tjenester

En øget fleksibilitet, i spørgsmålet om RettighedsAlliancen skal kontakte de ulovlige tjenester ved blokering, er også med til at effektivisere processen. RettighedsAlliancen skal som hidtil søge at kontakte de ulovlige tjenester, men kun hvis der eksplicit er angivet kontaktoplysninger, hvilket i praksis udelukker det store antal såkaldte automatisk redirects til mirror sites.

Læs den reviderede CoC-aftalen her