Foto: Tyler Callahan

Sæt kryds i kalenderen: Invitation til seminar og gå-hjem-møde

aug 21, 2020 | Events

21. august 2020

I september ser RettighedsAlliancen frem til at kunne invitere til seminar hos Dansk Industri om status på ’Vækstplan for de kreative erhverv’ og til gå-hjem-møde hos Det Danske Filminstitut om beskyttelsesmuligheder på Facebook og Instagram.

Det skorter ikke på spændende arrangementer i september. RettighedsAlliancen inviterer til to af dem her:

Seminar hos Dansk Industri den 21. september (OBS: AFLYST)

Den 21. september fra kl. 12.00-16.00 (inkl. frokost) afholder RettighedsAlliancen sammen med DI et seminar, der vil gøre status på ’Vækstplan for de kreative erhverv’, og hvad der skal gøres for at komme videre i processen.

De kreative brancher er hårdt pressede, nu også af COVID-19 krisen, og derfor er der behov for at få sat gang i vækstinitiativernes forslag, som kan bidrage til at rette op på den økonomisk undergravende vækst i brugen af ulovlige kopier af alt fra film til design. Forslagene handler bl.a. om en forenklet håndhævelsesproces, brug af trusted notifiers og myndighedsaktivitet i både håndhævelse og oplysning.

Et nærmere program og en tilmeldingsmulighed følger snarest, men sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu.

Gå-hjem-møde hos Det Danske Filminstitut den 23. september

Den 23. september fra kl. 15.00-17.00 holder RettighedsAlliancen sammen med DFI et gå-hjem-møde, hvor vi blandt andet vil gennemgå Facebook Rights Manager-systemet og de muligheder, der ligger i at kunne beskytte sine film på henholdsvis Facebook og Instagram. Derudover kommer vi omkring udviklingen på det ulovlige marked og kampagnen Os Der Elsker Film part 2.

Tilmelding til gå-hjem-mødet skal ske til RettighedsAlliancen på denne mail: sigrid.kjaer-hansen@rettighedsalliancen.dk.

Et mere specifikt program følger, men sæt allerede nu gerne et kryds i kalenderen.

OPDATERING DEN 8. SEPTEMBER: Aflysning af seminar hos Dansk Industri den 21. september
Grundet den seneste udvikling i COVID-19 er myndigheder og politikere travlt beskæftiget, og har derfor ikke mulighed for at stille op til det planlagte seminar den 21. september. RettighedsAlliancen og Dansk Industri har derfor besluttet af aflyse seminaret for nuværende, men vender tilbage med en ny dato.