Foto: Ak N. Cakiner

Samråd om politiets indsats mod cyberkriminelle

apr 26, 2017 | Analyse

26. april 2017

Folketingets Retsudvalg har kaldt justitsminister Søren Pape Poulsen og kulturminister Mette Bock i åbent samråd som opfølgning på en høring den 1. marts 2017, der handlede om politiets muligheder for at stoppe cyberkriminelle. Til høringen blev det klart, at politiet har store udfordringer med de digitale kriminelle, fordi vores lovgivning halter bagud i forhold til den digitale udvikling. Krænkelser af ophavsrettigheder (IP-kriminalitet) på internettet er et voksende problem, som i stigende grad smelter sammen med den generelle, bredere organiserede kriminelle cyberaktivitet. Samrådet følger op på de spørgsmål, som blev stillet til høringen, men hvor ministeren ikke selv deltog og derfor ikke kunne svare.

Samrådet finder sted torsdag den 27. april 2017 kl. 14.00 i vær. S-092 på Christiansborg.

Ministrene skal på samrådet redegøre for, hvilke overvejelser de har gjort sig med hensyn til, hvordan man bedst forebygger og bekæmper IP-kriminalitet, herunder også i form af vejledning.

Justitsministeren skal blandt andet forklare, om han synes, det er en god løsning at oprette en særlig politienhed til at arbejde med cyberkriminelle, herunder krænkelser af IP-rettigheder, som vi kan se i Sverige og England, samt om han mener, at IP-kriminalitet er et prioriteret indsatsområde inden for økonomisk cyberkriminalitet.

Dette og andre samråd kan ses på Folketingets hjemmeside.

Her kan du læse samtlige samrådsspørgsmål, ministrene skal svare på:

På baggrund af den udvikling, der blev belyst på Retsudvalgets høring den 1. marts 2017 om IP-kriminalitet på internettet om, at IP-kriminalitet og økonomisk cyberkriminalitet er to sider af samme sag, vil ministeren da uddybe, om han anser IP-kriminalitet som værende et prioriteret indsatsområde under ”økonomisk cyberkriminalitet”?

Hvilke overvejelser gør ministeren sig med hensyn til statens forpligtelse til at forebygge IP-kriminalitet ved f.eks. oplysning om lovlig færden på internettet?

Mener ministeren, at vi med den nuværende organisering i politiet løser krænkelser af IP-kriminalitet godt nok?

Vil ministeren oplyse, om ministeren mener, at det ville være hensigtsmæssigt med en særlig politienhed, der fokuserer på at efterforske og retsforfølge krænkelser af IP-kriminalitet, som de f.eks. har i England og Sverige, og vil ministeren tage initiativ til at oprette en sådan særlig politienhed?

Hvilke overvejelser gør ministeren sig i forhold til at bekæmpe IP-kriminalitet, som f.eks. blokeringer af ulovlige hjemmesider og andre former for obstrueringer af de kriminelles aktiviteter?