Foto: Tyler Callahan

Seminar: Ny regulering af tech-selskabernes forpligtelser

sep 15, 2022 | Events

15. september 2022

Rettighedsalliancen inviterer i samarbejde med Kromann Reumert til et seminar om regulering af tech-selskabernes ansvar for et lovligt Internet. 

Seminaret afholdes torsdag den 17. november 2022 kl. 08.30 – 12.00 hos Kromann Reumert

Det nye Ophavsretsdirektivs vigtigste bestemmelser om ulovligt indhold er på plads i den danske lovgivning – og virker de så?

Seminaret vil se på, hvilken betydning de nye regler har haft for virksomheder, der arbejder med store mængder af ophavsretligt beskyttet materiale, på adgangen til platformenes værktøjer, og på dialogen mellem rettighedshavere og platforme. Seminaret kommer ligeledes forbi den omdiskuterede artikel 15 om beskyttelse af medieindhold og betydningen for virksomhederne. 

DSA Forordningen, der yderligere regulerer tech-selskabernes ansvar, er ved at komme på plads og skal nu anvendes – hvad bliver de praktiske konsekvenser? Samtidig er der en markant politisk opmærksomhed på tech-selskabernes ansvar, hvilket i høj grad prægede Medieforliget. Dette vil seminaret ligeledes komme omkring, ligesom det vil blive diskuteret, om der er etableret en konstruktiv dialog om den praktiske udmøntning af tiltag for at skabe et mere ’lovligt’ Internet og om der er behov for mere aktiv myndighedsinvolvering.

Du kan tilmelde dig seminaret ved at skrive til Andreas Strini Lethan hos RettighedsAlliancen på andreas.lethan@rettighedsalliancen.dk

Vi håber på at se dig til en spændende formiddag.

Seminaret er gratis.

Med venlig hilsen

RettighedsAlliancen og Kromann Reumert

Program og oplægsholdere

Tid og Sted:  17. november 2022 kl. 08.30 – 12.00 hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, København

Ordstyrer: Christian Hannibal, Public affairs director – Head of Tech, Media and Finance hos Rud Pedersen

08.30 – 09.00: Morgenkaffe og registrering  

09.00: Velkomst ved Kromann Reumert 

09.10: Introduktion til dagens emner / Christian Hannibal  

09.20: Oversigt over hovedelementerne i den danske lov og vurdering af, hvor tæt vi er på Direktivet i lyset af Artikel 15 og 17.  / Advokat og Partner Martin Dahl, Kromann Reumert  

09.45: Brug af og adgang til effektive værktøjer til at fjerne ulovligt indhold på platformene. Virker bestemmelserne om brancheaftaler for ’best effort’ og ’high standard’? / Direktør Maria Fredenslund, RettighedsAlliancen

10.05: Betydning af nye regler for brug af medieindhold (artikel 15) / Direktør Karen Rønde, DPCMO

10.40: Kaffe

11.00: Regulering af de store indholdsplatforme og Medieforligets initiativer / Chefredaktør Christian Jensen, Politiken

11.30: Paneldiskussion: Er der ting, der skal justeres for at sikre, at onlineplatformene varetager deres ansvar? Er kombinationen af kommende DSA-regulering, Medieforligets initiativer mm. tilstrækkeligt eller skal myndighederne overveje en mere aktiv rolle?
Deltagerne i paneldiskussionen er oplægsholderne

12.00: Opsamling og afslutning / Christian Hannibal