Foto: Privat

Seminar om Copyright-direktivet bød på udenlandske erfaringer og masser af inspiration til dansk implementering

mar 24, 2020 | Events

24. marts 2020

Inden Corona-virussen fik fuldstændigt tag i Danmark, nåede både danske og udenlandske interessenter at deltage i DI Digital og RettighedsAlliancens seminar om implementeringen af Copyright-direktivet. Med behørig afstand og masser af håndsprit fik deltagerne indsigt i en række EU-landes arbejde med den omstridte artikel 17.

Kulturministeriet samt en lang række interessenter og aktører inden for de kreative brancher samledes den 11. marts til erfaringsudveksling og diskussion af Copyright-direktivet og den danske implementering heraf i Industriens Hus.

Særligt direktivets artikel 17 vedr. ansvaret for online-platformenes licensiering af indhold og sikring af effektiv håndhævelse, blev diskuteret, bl.a. af advokat og ekspert i international og europæisk ophavsret Ted Shapiro. Han gav både et overblik over forskellige europæiske landes implementeringsprocesser samt et dybere indblik i de retningslinjer, som de franske myndigheder har udstukket på baggrund af direktivet.

Også den svenske dr.jur. og seniorlektor ved Lund Universitet Johan Axhamn gav et grundigt indblik i de svenske perspektiver, som Jesper Langsted, juridisk seniorkonsulent i Kulturministeriet, kunne følge op på med en snak om, hvor Danmark står i arbejdet med implementeringen.

Vi skal bygge videre på gode erfaringer

Rammerne for EU’s ophavsretsdirektiv er i deres nuværende form meget overordnede. RettighedsAlliancen understregede på seminaret derfor, hvor vigtigt det er, at de danske myndigheder i forbindelse med implementeringen får udarbejdet nogle konkrete rammer med konkrete guidelines og standarder, som blandt andet skal være med til at sikre, at platformene stiller effektive nedtagningsværktøjer til rådighed for rettighedshaverne.

I tråd med seminarets udvekslinger af problematikker, perspektiver og løsninger blev det også klart, at et vigtigt udgangspunkt for det videre arbejde med den danske implementering er, at der skal bygges videre på de konkrete praksisser og gode erfaringer, vi allerede har i Danmark.

”I Danmark er vi foran, når det kommer til håndhævelse af ophavsrettigheder. Derfor er det vigtigt, at vi i implementeringen af direktivet bygger videre på den eksisterende håndhævelse og de gode samarbejder, vi allerede har etableret mellem rettighedshavere, online platforme og internetudbydere,” forklarede direktør i RettighedsAlliancen Maria Fredenslund.

RettighedsAlliancen ønskede med seminaret at bidrage til de danske myndigheders arbejde med implementeringen af direktivet ved at sætte fokus på, hvordan man i andre europæiske lande arbejder med direktivet. Og det faldt i god jord hos Kulturministeriet.

”Det er altid en god idé at kigge på, hvordan andre har løst de samme problemer eller udfordringer, og finde inspiration derfra,” sagde Kulturministeriets Jesper Langsted.

Hør både Jesper Langsted, Maria Fredenslund og Ted Shapiro uddybe, hvad de forventer af den videre implementeringsproces i Danmark, og hvad der yderligere er vigtigt at have for øje i denne sammenhæng, i videoen nedenfor.