Foto: Alexander Tsang

SOPA, PIPA og myterne omkring dem

jan 30, 2012 | Analyse

30. januar 2012

SOPA (Stop Online Piracy Act) og PIPA (Protect IP Act) er to amerikanske lovforslag. Lovforslagene har været livligt debatteret i de seneste uger, og en række anerkendte hjemmesider har protesteret i form af midlertidige lukninger, mest kendt Wikipedia. Lovforslagenes indhold har dog været udsat for en række misforståelser, som vi gerne vil bidrage til at afklare.

MYTE: SOPA giver en mulighed for at udøve censur på internettet.

FORKERT: SOPA er ikke en indskrænkelse af ytringsfriheden på internettet. Lovforslaget er med til at sikre, at allerede eksisterende rettigheder bliver beskyttet. Forslaget er rettet mod såkaldte ”rogue sites” dvs. hjemmesider dedikeret til ulovligheder – ikke hjemmesider som YouTube, Google og Wikipedia. Det er altså misforståelser, at SOPA kræver, at hjemmesider som fx Google fjerner og deaktiverer links til lovlige hjemmesider, og at SOPA går målrettet efter brugergenereret indhold på sociale medier som fx Facebook og Twitter. Det er vigtigt at slå fast, at SOPA ikke er med til at indføre nye byrder for sociale medier og relaterede sider med brugergenereret indhold.

MYTE: SOPA og PIPA vil medføre, at rettighedshavere selv kan lukke for hjemmesider.

FORKERT: SOPA og PIPA indebærer en mulighed for, at rettighedshaverne eller justitsministeren kan gå til en domstol og kræve en hjemmeside lukket. Indehaveren af hjemmesiden vil i alle tilfælde have mulighed for at udtale sig, og på baggrund af dette, vil der træffes afgørelse om der skal ske lukning eller ej. Det er derfor ikke rettighedshavernes vurdering, der er afgørende for om en hjemmeside lukkes. Det er domstolenes.

MYTE: SOPA og PIPA skaber en risiko for, at hjemmesider lukkes, blot fordi de har en enkelt side, som indeholder ophavsretsbeskyttet materiale.

FORKERT: Hvis der træffes beslutning om at lukke en hjemmeside, vil det kun være den del af hjemmesiden som domstolen har konstateret er ulovlig, der lukkes. Resten af siden vil derfor stadig være frit tilgængeligt. Dette er en forbedring af retstilstanden så man undgår at lukke for lovlige sider. Med SOPA er fast procedure kun at lukke den ulovlige del af en hjemmeside, og ikke nødvendigvis hele hjemmesiden. Derudover vil en rettighedshaver, som misbruger proceduren, kunne ifalde erstatningsansvar overfor den påståede krænker.

MYTE: SOPA er et ansvarsmareridt for sociale medier og hjemmesider med store mængder brugergenereret data.

FORKERT: Lovforslaget erstatter ikke de eksisterede procedurer om varsel og lukning (notice and take-down), som lige nu anvendes, når ulovligt indhold findes på lovlige hjemmesider. SOPA skaber kun en ny proces for statsadvokaten og rettighedshaverne, som får mulighed for at gribe ind mod udenlandske hjemmesider, der er dedikerede til ulovlige aktiviteter og tyveri. Det er hjemmesider som med sikkerhed bruges og markedsføres til at fremme tyveri, ikke hjemmesider der alene kan blive misbrugt (fx visse brugergenererede hjemmesider). SOPA tvinger altså ikke internetvirksomheder til at være politi overfor deres brugeres aktiviteter. Lovforslaget er ikke beregnet til at gå efter enkelte tilfælde af ulovlig adfærd, og legitime hjemmesider behøver ikke være bange for at miste deres reklame- og betalingstjenester. Det er hjemmesider, som domstolen definerer som ”rogue sites”, dvs. hjemmesider dedikeret til ulovligt materiale, som står for skud.

Derudover vil SOPA give immunitet (i forhold til sagsanlæg, ethvert krav, erstatningsansvar og ansvar i øvrigt) til internetleverandører, betalingstjenester, reklamevirksomheder, annoncører, internetsøgemaskiner, domæneregistre, domæneregistranter for de handlinger, de bliver forpligtet til at foretage som en følge af påbuddet. Betingelsen er, at ovenstående aktører er i god tro om, at hjemmesiden overtræder ophavsrettigheder, eller at den handler i strid med aktørernes kontraktvilkår.

Lovforslaget beskytter ejendomsretten og sikrer, at der er et forretningsmæssigt fundament for at producere eksempelvis kreative produkter. SOPA sikrer, at der tages hensyn til fundamentale rettigheder herunder, at retten til en retfærdig rettergang beskyttes. De anklagede hjemmesider har mulighed for at deltage i retssager – på lige fod med alle andre – hvis de vælger det.