Foto: Wesley Tingey

Udbyder af seedboxe dømt i sag om ulovlig fildeling

feb 28, 2023 | Retssager

28. februar 2023

En 35-årig mand er dømt for at have solgt seedboxe vel vidende, at de blev brugt til ulovlig fildeling. Sagen er med til at sætte fokus på infrastrukturen indenfor fildeling på det ulovlige marked.

Den 28. februar er der i Retten i Aalborg faldet dom mod den danske ejer bag en seedbox-virksomhed for i perioden november 2020 til maj 2021at have solgt seedboxe og serverkapacitet til et ukendt antal personer vel vidende, at de blev brugt til ulovlig deling af ikke mindre end 3.838 ophavsretsbeskyttede værker på de danske og nordiske fildelingstjenester ShareUniversity, Superbits og DanishBytes. Dommen lyder på tre måneders betinget fængsel og konfiskation af udbytte på 300.000 kr. samt erstatning på 298.660 kr. til RettighedsAlliancen.

RettighedsAlliancen indgav sagen, da vores efterforskning viste, at seedboxe udbudt fra den danske virksomhed blev anvendt i stor stil til ulovlig deling af danskproduceret underholdningsindhold. Ved at stille seedboxe til rådighed for brugere af ulovlige fildelingstjenester var den dømte med til at optimere adgangen til og brugen af de førnævnte ulovlige tjenester.

Central del af ulovligt økosystem

Seedboxe og VPN-tjenester har været interessante for fildelere, da de kan gøre ulovlig fildeling mere anonym ved at skjule fildeleres IP-adresser og erstatte dem med seedbox- eller VPN-udbyderens. Det kan derfor være mere besværligt at finde identiteten bag ulovlige fildelere, som benytter seedboxe og/eller VPN-tjenester. Som denne sag også viser, har fildelere været villige til at betale for denne anonymiseringsfunktion, og der er derfor adskillige udbydere, som forsøger at markedsføre deres seedboxe til ulovlige fildelere. 

Det er dog en falsk tryghed, da seedbox- eller VPN-udbyderen ligger inde med oplysninger om dets kunder fx betalingsoplysninger, navn og adresse og IP-adresse. Dette er oplysninger, som politiet eller forurettede rettighedshavere kan få adgang til. 

Foruden anonymisering bliver seedboxe også anvendt af ulovlige fildelere, fordi de effektiviserer fildelingen med hurtige download- og uploadhastigheder samt support, hvis fildeleren har problemer med at benytte seedboxen. Dermed har seedboxe udgjort en central del af det ulovlige fildelingsøkosystem i Danmark og Norden. 

Ifølge RettighedsAlliancens direktør, Maria Fredenslund, er dommen med til at vise, at udbydere af seedboxe har et ansvar:

”RettighedsAlliancen ser meget positivt på, at der er faldet dom i denne sag. Den er med til at tegne et billede af det ulovlige marked som meget mere end bare bagmænd og brugere. Der er mange flere lag i det ulovlige marked, som har et ansvar. Udbydere af seedboxe har et ansvar for, at deres services ikke bliver brugt til ulovlig upload og download af ophavsretsbeskyttet indhold, hvilket RettighedsAlliancen utvetydigt kan se, at de gør. Derfor er denne sag med til at sende et signal til andre udbydere om, at man ikke overlagt kan sælge ydelser til det ulovlige marked.” 

Om dommen siger Jan Østergaard, der er specialanklager hos NSK:

”Med en straf på tre måneders fængsel sendes der et signal om, at myndighederne tager krænkelser af ophavsretten alvorligt. Man risikerer at få en dom, hvis man deler eller faciliterer deling af ulovligt materiale.” 

Læs hele NSKs pressemeddelelse hér