Foto: Copyright

Værktøjer til at forhindre ulovligt indhold på onlineplatforme skal sikres i implementeringen af Copyright-direktivet

okt 7, 2019 | Analyse

7. oktober 2019

Mængden af ulovligt indhold på sociale medier og andre platforme er så stort, at manuelle nedtagninger, som de foregår i dag, ikke kan følge med. Derfor efterlyser RettighedsAlliancen øget platformsansvar og automatiseret håndhævelse.

Det ulovlige marked er under konstant udvikling, og i øjeblikket udvikler markedet sig fra at være centraliseret omkring hjemmesider til mere decentrale platforme som sociale medier. Det betyder, at online platforme, som i sig selv er lovlige, i stigende grad udnyttes til deling af ulovligt indhold: fra designermøbler til studiebøger og film.

I dag er nedtagninger af ulovligt indhold på sociale medier en manuel proces, der er reaktiv og først sker, når indholdet allerede ligger på platformen. Processen kræver mange ressourcer og kan ikke følge med hverken tempoet eller mængden af uploads. Derfor peger RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund på, at det er nødvendigt med opdaterede håndhævelsesmetoder:

”Det er afgørende, at vi får nogle automatiserede værktøjer, og at vi begynder at sikre, at ulovligt indhold slet ikke kan uploades til platformene. Vi ser i dag eksempler på, at fx Facebooks introduktion af live-streaming har gjort det muligt at etablere ulovlige visninger af biografaktuelle film, der når at blive set mere end 75.000 gange, inden de tages ned,” fortæller hun.

Platformene skal tage ansvar

Med Copyright-direktivet lægges der netop op til, at sociale medier i højere grad skal tage ansvar for det indhold, der lægges på deres platforme, og hos Facebook er meldingen positiv:

”Vi vil gerne være bedre, og det tror jeg direktivet kan hjælpe os med,” siger Martin Ruby, politisk chef for Benelux og Norden.

Også hos Google er man positivt stemt over for direktivet og kan se det positive i, at rettighedshavere får mere kontrol med deres indhold på internettet, da der ifølge politisk chef i Danmark, Christine Sørensen, dermed kan sikres et økosystem, hvor troværdigt kvalitetsindhold til brugerne går hånd i hånd med sunde forretningsforhold.

”Det giver kun god mening med øget kontrol til rettighedshavere. De skal kunne bygge en forretningsmodel – måske endda en endnu bedre model, end de kan i dag – på deres indhold,” siger hun.

Selvom der tilsyneladende er etableret en fælles forståelse for, at platformene skal påtage sig deres del af ansvaret for at sikre sig mod deling af ulovligt indhold, skal velviljen udmøntes i reguleringsmæssige krav om konkrete og effektive håndhævelsesværktøjer, fastslår RettighedsAlliancens direktør:

”Platformene skal involvere sig i at udvikle effektive værktøjer, der kan sikre mod upload og deling af ulovligt indhold, og de skal stille dem til rådighed for rettighedshavere og myndigheder. Det er ikke rettighedshavernes opgave alene at sikre, at platformene ikke bruges til ulovlig distribution af indhold,” siger hun.

National implementering bør ikke parkeres med henvisning til EU

Både på EU-plan og i den forrige regerings vækstplan for de kreative erhverv er der foreslået en ordning med såkaldte ”troværdige meddelere”, som får særlig adgang til at fjerne ulovligt indhold fra online-platforme. Tiltaget kan være med til at effektivisere håndhævelsen, og er nødvendigt på platforme som sociale medier, hvor det er indholdet og ikke tjenesten, der er ulovlig.

Men i diskussionen om, hvordan internationale platforme konkret skal implementere regulering og værktøjer i forhold til dansk lovgivning, understreger RettighedsAlliancen, at det er vigtigt først og fremmest at feje for egen dør.

”Der ligger et kæmpe ansvar på regeringens skuldre i forhold til at finde ud af, hvordan vi implementerer direktivet i dansk lovgivning på en måde, hvor man tager hensyn til de mange danske praksisser, der allerede er etableret. Platformene driver forretning i Danmark, hvor danske regler, vilkår og tilgange gælder. Derfor er det vigtigt, at den ikke bare sparkes til EU, fordi der er tale om internationale techgiganter,” forklarer direktør Maria Fredenslund.  

Hør Facebook, Google og RettighedsAlliancen fortælle om deres forventninger til implementeringen af Copyright-direktivet her:

Del nyhed: