Foto: Absolutvision

Vi mener (stadig), det er op mod 95 procent af det kreative onlinemarked, der er ulovligt

feb 28, 2012 | Analyse

28. februar 2012

Torsdag den 9. februar 2012 bragte Politiken Ivan Pedersens debatindlæg ”Mit levebrød forsvinder”. I indlægget skrev Ivan Pedersen blandt andet, at ”[a]lligevel udgør ulovlig fildeling og streaming stadig 95 procent af al musik trafik på danske IP-adresser”. De 95 procent har efterfølgende skabt debat om, hvor stort problemet med ulovligt indhold på internettet egentlig er. Blandt andet sender DR den 28. februar 2012 programmet Detektor, som går i kødet på tallet.

I RettighedsAlliancen har vi hele tiden sagt, at op mod 95 procent af al online brug af kreative produkter er ulovligt. Og det holder vi fast i.

I det følgende giver vi samme redegørelse, som vi har givet Detektor. Nederst kan I læse Detektors svar til os.

Det er ikke muligt at få det præcise tal på, hvor omfattende problemet med ulovligt indhold på nettet egentlig er.

Vi vurderer, at det ulovlige forbrug i flere tilfælde er så højt (derfor formuleringen ”op mod”) – en vurdering vi baserer på et skøn baseret på tal og andre indberetninger. De vigtigste rapporter, vi kender til om omfanget af ulovlig brug af kreative produkter på nettet er følgende:

–       YouGovs undersøgelse fra februar 2011, som estimerer, at op mod 80 procent af online brugen af film er ulovlig (9 mio. kopier om året).

–       Ernst & Youngs rapport fra maj 2010, der sammenfatter eksisterende tal/rapporter og bl.a. konkluderer, at …”Uanset at ingen af kilderne omhandler Danmark specifikt, er der efter vores opfattelse ikke grundlag for at antage, at problemet ikke også skulle have et betydeligt omfang i Danmark.”

–       IFPIs Digital Music Report fra 2009, som estimerer, at 95 procent af alle musiknumre på verdensplan downloades ulovligt.

Vi ser ingen grund til, at den ulovlige brug af kreative produkter generelt set skulle ligge lavere nu end i 2009 – og der er heller ikke belæg for at påstå, at vi i Danmark er mere lovlydige end i andre lande. Internettet er jo om noget globalt, og ulovlig kopiering er helt uden landegrænser. Derudover er vi i Danmark udrustet med fantastisk hurtige og gode internetforbindelser, der gør det nemt og hurtigt at hente f.eks. film fra nettet. Det har kun stimuleret et langt større forbrug af kreative produkter på nettet de seneste år.

Vi ser konkrete og aktuelle tilfælde på dansk film og musik, der peger på samme tendens. Det drejer sig fx om en film, som ulovligt blev hentet fra nettet af minimum 80.000 brugere før den kunne findes lovligt. Når vi skriver minimum, er det fordi, vi faktisk mener, at det egentlige tal er meget større. Tallet her er en forsigtig beregning, som er lavet på baggrund af den aktivitet, der er blevet observeret på udvalgte ulovlige sites. Samme film blev købt lovligt på nettet 20.500 gange. 20.500/80.000 = 26 procent lovligt/74 procent ulovligt.

På musikdelen kender vi til konkrete eksempler på, at den lovlige brug har udgjort under 1 procent. Der er udgivelser af musik, der er blevet streamet 1.700.000 af gange på YouTube – og kun har solgt 2.800 downloads over 9 måneder, altså et så lille et salg, at det ikke står i realistisk forhold til dets popularitet.

Vi anerkender samtidig, at nye tjenester som Spotify, der kan tilbyde musik til gratis streaming, er med til at sikre mere lovlig brug af musik. Men de fjerner ikke problemet med ulovlig brug. Det kan vi se, fordi der den seneste tid har været vækst i brugen af ulovlige streamingtjenester som Grooveshark.  Grooveshark fik rigtig godt fat i brugerne, også selvom der samtidig kom mange lovlige tjenester til, som hurtigt blev populære. Danske tal fra 2012 viser, at 7 procent af befolkningen brugte Grooveshark dagligt eller ofte i 2010 – tjenesten har siden haft en fremgang på 14 procent, og i dag 8 procent af befolkningen Grooveshark daglig eller ofte. Altså er der ikke noget, der endnu tyder på et faldende forbrug af ulovlige produkter på musikdelen.

Uanset lovlige (musik-)tjenesters positive indflydelse på det lovlige marked i Danmark, så synes vi ikke, at det er rimeligt at forlange, at lovlige tjenester skal underbyde det ulovlige gratismarked. Vores medlemmer kan ikke leve af, at forære deres produkter væk.

Endelig skal formuleringen ”op mod 95 procent” også forstås i den sammenhæng, at det kreative marked jo er kendetegnet ved et hav af forskellige genrer og målgrupper. Tallet vil derfor variere, afhængigt af hvilke kriterier man opstiller. Klassisk musik med en ældre målgruppe er selvsagt ikke udsat for den samme ulovlige kopiering som musik, der er populært blandt de 15-20 årige. Litteratur, der traditionelt har kvinder på plus 45 som deres primære målgruppe, oplever heller ikke helt det samme.

Uanset hvad, så er problemet stort, så stort, at op mod 95 procent af onlinemarkedet stadig er ulovligt.

Her er Detektors svar på ovenstående forklaring, som blev givet mundtligt og skriftligt:

”Tak for din mail.

Og undskyld det sene svar, men der har været ’run’ på siden i går.

Vores historie på tirsdag tager udgangspunkt i, hvad Ivan Pedersen skriver i Politiken Debat d. 9. februar 2012:

”Der er i dag masser af muligheder for f.eks. at købe musik lovligt på internettet. Alligevel udgør ulovlig fildeling og streaming stadig 95 procent af al musik trafik på danske IP-adresser.”

I vores program vil det blive nævnt, at Ivan Pedersen har sine oplysninger fra Rettighedsalliancen, som videre har sine oplysninger fra IFPI Internationals rapport fra 2009.

I er ikke vores fokus i historien, men er altså blot nævnt i en bisætning.

Ivan bruger ikke formuleringen ”op til”, men er meget klar i sine udtalelser, og derfor har vi efterprøvet netop denne påstand, som tilsyneladende har IFPI Internationals rapport fra 2009 som kilde.”

Hvis der ønskes henvisning til kunstenere bag de konkrete cases eller en gennemgang af beregning, hvordan beregningerne er lavet mv., skal I bare ringe eller skrive til os.