Foto: Jacqueline Kelly

Webinar: Økonomiske konsekvenser ved piratkopiering af digitale studiebøger 

dec 13, 2023 | Events

13. december 2023

RettighedsAlliancen inviterer til medlemswebinar, hvor vi præsenterer data på de hidtil ukendte økonomiske konsekvenser ved piratkopiering af digitale studiebøger.

Onsdag den 10. januar 2024 kl. 10.00 – 11.00 (på Teams).

Studerendes brug af piratkopierede studiebøger har i mange år ligget på et stabilt højt niveau. Tal fra 2023 viser, at 50% af de studerende, der benytter sig af digitale studiebøger, har anskaffet mindst én studiebog på ulovlig vis. 

Nu har RettighedsAlliancen fået gennemført en tilbundsgående analyse af de økonomiske konsekvenser af de studerendes ulovlige delinger. Analysen er foretaget af Hjarn v. Zernichow Borberg, cand.polit., partner i CphFacilitation og ekstern lektor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.

På webinaret vil Hjarn præsentere analysens resultater og fremlægge data på, hvad forlag, forfattere og boglader mister årligt i kroner og øre, når studiebøger piratkopieres. Du vil desuden få indblik i de økonomiske konsekvenser for samfundet, i kraft af mistede momsindtægter grundet piratkopiering. 

RettighedsAlliancen indleder webinaret med en kort introduktion til udfordringerne med ulovlige digitale studiebøger og vil afslutningsvist fortælle om den fremadrettede indsats på området. 

Tilmelding:   

Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig til Ditte Rie Agerskov på ditte.agerskov@rettighedsalliancen.dk, senest fredag den 5. januar 2024.

Deltagere vil få tilsendt en indkaldelse med link til Teams, senest to dage før webinaret.

Arrangementet er gratis og forbeholdt RettighedsAlliancens medlemmer.