Foto: Christian Perner

Webinar: Ulovligt indhold i kunstig intelligens

jul 5, 2023 | Events

5. juli 2023

RettighedsAlliancen inviterer til webinar om kunstig intelligens, med fokus på, hvordan ulovlige kopier af beskyttet indhold benyttes til at træne AI-modeller.  

Onsdag den 6. september kl. 10.30 – 11.30. 

Kunstig Intelligens (AI) har taget verden med storm og giver nye udfoldelsesmuligheder, blandt andre for kunstnere og skabere af kreativt indhold. Alligevel giver metoderne bag den nye teknologi anledning til bekymring for fremtidig beskyttelse af rettigheder.  

Generativ kunstig intelligens, såsom AI-tjenesten ChatGPT, kan, på baggrund af analyser af tekst, billeder og musik, ”forstå”, forudsige og skabe nyt indhold. Idet ulovlige kopier af beskyttet indhold benyttes til træningen af kunstig intelligens, opstår en alvorlig risiko for, at udvikling af AI-modeller får piratkopiering til at accelerere.    

Onsdag den 6. september afholder RettighedsAlliancen webinar om kunstig intelligens, med fokus på, hvordan ulovlige kopier af beskyttet indhold benyttes til at træne AI-modeller.  

Direktør Maria Fredenslund fortæller om RettighedsAlliancens aktiviteter inden for kunstig intelligens, herunder hvordan RettighedsAlliancen arbejder med regulering af området, der skal sikre transparens omkring indholdet af data, der bruges til at udvikle AI-tjenester.  

Juridisk chef i RettighedsAlliancen, Thomas Heldrup, gennemgår, hvordan generative AI-modeller trænes, hvilke data de trænes på, og hvordan ulovligt indhold anvendes til træning af AI-tjenester i stil med ChatGPT. De konkrete sager, som RettighedsAlliancen beskæftiger sig med på området, vil også blive belyst. 

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs. 

Program  

  • Regulering af AI-tjenester – en vej til at sikre, at ulovligt indhold ikke benyttes til træning af AI-modeller  / v. Maria Fredenslund, direktør i RettighedsAlliancen 
  • Hvordan generative AI-tjenester trænes via datasæt med ulovligt indhold / v. Thomas Heldrup, juridisk chef i RettighedsAlliancen   
  • Afrunding og spørgsmål  

Tilmelding  

Arrangementet er gratis og forbeholdt RettighedsAlliancens medlemmer. 

Ønsker du at deltage, kan du tilmelde dig til Ditte Rie Agerskov på ditte.agerskov@rettighedsalliancen.dk, senest fredag den 1. september. 

Deltagere vil få tilsendt en indkaldelse med link til Teams, senest to dage før webinaret.
 

Læs rettighedshavernes ministerbrev: Opfordring vedr. transparens i den kommende forordning om kunstig intelligens (EU AI Act)