Foto: Sara Kurfess

Dom i EU-sag mod YouTube understreger vigtigheden af den nye ophavsretslov

jun 24, 2021 | Retssager

24. juni 2021

I en sag mod YouTube, har EU-domstolen netop fastslået, ud fra tidligere lovgivning, at YouTube ikke havde et direkte ansvar for brugeres distribution af ulovligt indhold på platformen. Fremadrettet pålægges online platforme dog et direkte ansvar, som følge af det nye ophavsretsdirektiv. 

EU-domstolen har netop afsagt dom i en sag mod YouTube, efter at en tysk musikproducent anklagede platformen for at være ansvarlig for brugeres ulovlige delinger af musik, uden rettighedshavernes samtykke. Sagen, der startede i 2008, har derfor fulgt den retstilstand, der var gældende indtil det nye Ophavsretsdirektiv blev vedtaget i EU og implementeret i Danmark i 2021. De nugældende regler slår nemlig i modsætning til dommen fast, at online platforme som YouTube har et direkte ansvar for at sikre mod, at brugere deler ulovligt indhold på tjenesten.

Ifølge RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund, understreger sagen, at den netop vedtagne ophavsretslov opfylder et klart behov for effektive værktøjer til at bekæmpe distribution af ulovligt indhold:

”Med dommen ser vi, at der er en klar forskel på før og efter implementeringen af det nye Ophavsretsdirektiv. Den nye lovgivning slår fast, at platforme som YouTube har et direkte ansvar for det indhold, der distribueres på deres platform – også når det er brugerne, der uploader indholdet. Med de tidligere gældende regler, kunne YouTube, ifølge dommen, alene pålægges et medvirkensansvar for ulovligheder, som brugerne foretager. Det gør det tydeligt, at vi nu har en lovgivning, som giver bedre håndhævelsesmuligheder og gør det muligt at beskytte rettigheder i højere grad mod misbrug.”    

Læs også: Ny ophavsretslov anerkender onlineplatformes ansvar for at sikre mod deling af ulovligt indhold 

Både brugere og platforme har ansvar for at uploads er lovlige

Kommercielle online-platforme skal selvfølgelig være deres ansvar bevidst og gå forrest med hensyn til at sikre mod ulovlig distribution. Derfor skal de efter de nye regler stille effektive, automatiske værktøjer til rådighed, som sikrer, at der ikke kan uploades indhold uden tilladelse fra rettighedshaverne. 

Det, at et ansvar placeres hos online platforme, forhindrer ikke, at den enkelte bruger også bærer et ansvar. Når man vælger at uploade beskyttet indhold uden samtykke fra rettighedshaverne, ligger ansvaret også hos en selv.

Samtidig med at online platformes ansvar for brugernes upload af ulovligt indhold har været diskuteret vidt og bredt forud for den nye ophavsretslov, har dedikerede torrentsider og andre notorisk ulovlige fildelingsnetværk aldrig været omfattet af diskussionerne om ansvar eller ej, idet de per definition er klart ulovlige. I den netop afsluttede sag mod YouTube, blev dette også fremhævet af EU-domstolen, hvor der blev skelnet kraftigt mellem online platforme og ulovlige fildelingsnetværk. Med ‘The Pirate Bay’ som eksempel på sidstnævnte, slog EU-domstolen fast, at notorisk ulovlige fildelingsnetværk entydigt krænker ophavsrettigheder ved at stille beskyttede værker til rådighed for almenheden. 

Læs EU-domstolens pressemeddelelse her.